کمیته مالی

کمیته مالی رویدادهای ایده برتر پاسارگاد با انجام اموری از قبیل:

  • بررسی راه های تامین منابع مالی و پیشنهاد آن به شورای مدیریت
  • نگهداری اموال منقول و غیر منقول
  • نظارت بر در آمد و مصارف
  • تنظیم ترازنامه و ارائه به مجمع عمومی و شورای مدیریت

 

 

 

مالی, برگزاری نمایشگاه, برگزاری همایش, مجری برگزاری همایش, مجری برگزاری رونمایی, تیم اجرایی همایش, تیم اجرایی مراسم رو نمایی, رونمایی, برترین تیم اجرایی همایش, برترین تیم اجرایی نمایشگاه, همایش, event organizer in iran, event organizer in tehran