بازاریابی آینده

نورومارکتینگ

 

 

 

سه نمونه از کاربردهای امروزی نورومارکتینگ: 

1)  از نوشته های ساده استفاده کنید تا مشتریان را ترغیب به فعالیت کنید.

یکی از مباحث مورد بررسی در نورومارکتینگ، نوع فونت، اندازه و حتی وزن نوشته ها می باشد. برای سال ها این گفته را می شنویم که زیبایی در سادگی است!
اکنون مطالعات نشان می دهد که مشتریان بیشتر تحت تاًثیر نوشته های ساده قرار می گیرند تا خطوط پیچیده.
اگر شما می خواهید که مشتری، مراجع یا فرد خیری را تشویق به انجام کاری کنید، باید آن کار را با نوشته ای که به راحتی خوانده می شود، توصیف کنید.
همچنین موارد مرتبط با وب سایت ها، مانند فرم های پرکردنی، تا حد امکان باید فونتی ساده نوشته شود.

2)  از توجه ناشی از زل زدن استفاده کنید. 

اگر تصویر انسان و یا حتی حیوان استفاده می کنید، نگاهی به چشم هایش بندازید.
جیمز بریز، محقق استرالیایی، نشان داده است که مردم به جایی نگاه می کنند که شخص موجود در آگهی، بدان جا می نگرد. بنابراین مطمئن باشید که مسیر نگاه چهره ای در آگهی وجود دارد، خیره به همانجایی است که شما انتظارش را دارید.

3)  با نشان دادن اعتماد به مشتریان، اعتمادشان را جلب کنید.
اعتماد در تشکیل کسب و کار معتبر، نقش مهمی بر عهده دارد. اگر شما از مشتریان خود انتظار دارید که به شما اعتماد کنند، شما هم به همان میزان باید کاری کنید که آن ها احساس اعتماد کنند. 

 

مارکت

 

 

چندتا از پیشنهاد های نورومارکتینگ برای افزایش اعتماد در مشتریان بدین صورت است: 

•    استفاده از یک نسخه ی آزمایشی از محصول را پیشنهاد دهید.
•    فرم های ثبت نام خود را به صورت کوتاه و بدون فرایندهای بلند پیچیده انجام دهید.
•    اطلاعات مشتریان را به صورت خصوصی نگه دارید.

امروزه گذر از شلوغی بازار و رسیدن به اوج، کاری بسیار مشکل است و افراد فعال در حیطه ی بازاریابی، به دنبال مزیتی برای رسیدن به این نقطه می باشند.
درک ریشه های عمده ی هیجان بشر نقشی حیاتی در فهم رفتار خرید مشتریان دارد. زیبایی نورومارکتینگ در این است توانایی تجمیع راهبردهای بازاریابی درون سو و برون سو را به صورت توامان دارد. 

از تبلیغاتی مانند تکیه بر صندلی راحتی و نوشیدن یک آبمیوه گرفته تا استفاده از چهره ی یک ک.دک در آگهی ها، می توان از هنر نورومارکتینگ بهره برد.
این ها همه تکنیک هایی است که قسمت ناهشیار مغز ما بدان پاسخ می دهد.

آگهی از تدابیری که می توان بر روی تلاش های شما تاًثیر بگذارد، بهترین روش برای گرفتن حداکثر نتیجه، از حداقل هزینه می باشد!