نورومارکتینگ چیست

 

نورومارکتینگ چیست و شرکت ها چگونه از آن بهره می برند؟

در گذشته، قبل از به وجود آمدن دانش بازاریابی، ممکن بود که رئیس شما بودجه تان را افزایش دهد و به شما بگوید تبلیغات را بیشتر کنید! رویداد هایی که باعث جذب حامیان مالی می شود را افزایش بده و یا لگوی شرکت را در همه جا، از ایستگاه اتوبوس گرفته تا فروشگاه های بزرگ و کوچک پخش کن!

اما در دنیای امروز بزرگترین چالش بازاریابی، کسب نتایج بهتر با صرف هزینه کمتر است. ولی این چالش را چگونه می توان حل کرد؟ جواب اینجا است: نورومارکتینگ!

با استفاده از نورومارکتینگ شما می توانید به راهبرد های خود دوباره فکر کنید و کسب و کاری هوشمندانه بسازید که تأثیر تلاش های شما را شدت بخشد.

هدف این دانش این است که شما بدانید واقعاً مغز مشتری شما چگونه کار می کند و این که تأثیر تجارت شما بر جمعیت مشتریان چگونه است؟

مشتری ها به صورت ناهوشیار بیان می کنند که چه چیزی می خواهند؟ چه مبلغی پرداخت می کنند و حتی شاید چه فعالیت های رو به جلویی برای آنان جذاب است. کلید کسب نتایج بیشتر با صرف هزینه کمتر، در همین جا نهفته است!

 

نورومارکتینگ

 

چگونه برند ها از نورومارکتینگ استفاده می کنند؟

در صنعت حرفه ای بازاریابی فعلی دنیا، برند های مطرح زیادی در حوزه های مختلف تجارت از دانش نورومارکتینگ بهره می برند. برند هایی مانند سوپ کمپل، گربر و فریتو – لی از دانش نورو مارکتینگ برای باز شکل دهی به طرح های بسته بندی خود استفاده می کنند. در این موارد مشتریان به صورت پله به پله با مراحل بسته بندی محصول مواجه شده و پاسخ های آنان به محصول به صورت مثبت، منفی و خنثی ثبت می شود. سپس این اطلاعات به همراه اطلاعات حاصل از مصاحبه جمع شده تا نکات مفید در تغییرات عواملی مانند رنگ، اندازه نوشته و تصویر مورد بررسی قرار می گیرد.

نمونه دیگر این که شرکت فریتو – لی با انجام تحقیقات نورومارکتینگ متوجه شده است که در بسته بندی چیپس، پاکت مات همراه با تصاویر سیب زمینی باعث ایجاد پاسخ منفی نمی شود، ولی پاکت براق همراه با تصاویر چیپس بر روی آن باعث ایجاد پاسخ منفی می شود.

پس از رسیدن به این یافته ارزشمند، در طول چند ماه پاکت های جدید مات طراحی شده و پاکت های براق جم آوری شده است.