راه اندازی باشگاه مشتریان

راه اندازی باشگاه مشتریان به عنوان یک واحد برقرار کننده ارتباط افراد با کسب و کار شما تعریف می شود، هدف اصلی از ایجاد و راه اندازی باشگاه مشتریان ایجاد ارتباط مستقیم و منظم بین اعضا ایجاد شده است با هدف پیاده سازی سیاست های کلان شرکتی.
هدف باشگاه مشتری، فعال کردن مشتریان و افزایش وفاداری آنها به وسیله ایجاد یک رابطه عاطفی با آنهاست این موضوع در ادبیات بازاریابی به طور کامل مورد قبول واقع شده است که مشتریان بلند مدت نسبت به مشتریان موقتی سودآورتر هستند.
هر اندازه مشتری وفادارتر باشد و هر چه بیشتر حفظ شود، او فروش و سود بیشتری را ایجاد خواهد کرد از طرفی هر اندازه باشگاه ها به طور وسیع تبلیغ شوند، بیشتر مورد قبول واقع می شوند.

 

customer-care-club


برنامه هایی که باشگاه های مشتری اجرا می کنند، آن است که به تمامی خریداران بدون اینکه بین آنها تمایزی قایل شوند، پاداشهای یکسانی را ارائه می دهند، حتی برای آنهایی که رفتارهای غیر وفادارانه ای دارند باشگاه های مشتری را می توان به عنوان یکی از انواع فعالیت های بازاریابی رابطه ای نگریست.
مشاوران شرکت ایده برتر پاسارگاد با ارائه پیشنهادات و نظرات کارآمد شما را در راه اندازی باشگاه مشاوره یاری خواهند نمود. همچنین مشاوره راه اندازی باشگاه مشتریان با شناخت مشاوران از کسب و کار و مشتریان شما آغاز و تا انتها همراه شما خواهند بود.

برخی از مزایای راه اندازی باشگاه مشتریان:
حفظ و وفادارسازی و رضایت مشتریان
کاهش هزینه های تبلیغاتی و بازاریابی
• کاهش فرصتهای از دست رفته
• بهبود عملکرد از طریق تحلیل اطلاعات
• کاهش فاصله بین مراجعات یك مشتری
• به دست آوردن سهم بیشتری از بازار
• افزایش سود خالص كسب و كار

 

مراحل عمومی اجرای پروژه راه اندازی باشگاه مشتریان توسط مشاوران ایده برتر پاسارگاد

 

جهت بهره مندی از خدمات ما لطفاً فرم ذیل را تکمیل فرمایید؛

لطفا صبر کنید

 

راه اندازی باشگاه مشتریان, باشگاه مشتریان, مشاوره راه اندازی باشگاه مشتریان, پیاده سازی باشگاه مشتریان, وفادارسازی مشتری, رضایت مشتریان, توسعه مشتری, حفظ مشتری, باشگاه مشتری, راه اندازی باشگاه مشتری, پیاده سازی باشگاه مشتری, راه اندازی customer club, مشاوره customer club, پیاده سازی customer club