مفهوم کالا 

 

بعضی فعالیت های اقتصادی هم با مفهوم کالا هدایت می شوند. 

  •      بر اساس مفهوم کالا مصرف کنندگان طرفدار کالا هایی هستند که دارای بهترین کیفیت، کارآیی یا ویژگی های نو باشند. مدیران مؤسساتی که از جهت یابی به سمت مفهوم کالا تبعیت می کنند، در پی تولید کالا های با کیفیت خوب بوده و در طول زمان نیز در جهت بهبود کالا جدیت به خرج می دهند.

کالا

 

بر اساس مفهوم کالا، فرض مدیران بر آن است که خریداران کالا های خوب را مورد ستایش و تمجید قرار می دهند و توانایی ارزیابی کردن کیفیت و کارآیی آن را دارند. به هر حال این مدیران اغلب آنچنان شیفته تولیدات خود می شوند که واقعیات مربوط را فراموش می کنند. شرکت هایی که جهت یابی به سمت کالا دارند اغلب محصولات خود را با هیچ، یا با حداقل داده های مشتری طراحی می کنند. آن ها در مورد طراحی یا بهبود کالا به مهندسین خود اعتماد و اطمینان دارند. آن ها حتی به ندرت محصولات تولیدی رقبای خود را مورد بررسی قرار می دهند. 
مفهوم کالا، به گونه ای از نزدیک بینی بازاریابی می انجامد. مدیریت راه آهن به تصور این که استفاده کنندگان از راه آهن خواهان قطار هستند نه حمل و نقل، از چالش فزاینده خطوط هوایی، اتوبوس، کامیون و اتومبیل غافل ماند. تولید کنندگان خط کش های مهندسی نیز به گمان این که مهندسین خواهان خط کش هستند و نه انجام محاسبات، از رقابتی که از طرف ماشین های حساب جیبی متوجه آن بود، غافل ماندند. کلیسا ها، فروشگاه های بزرگ و مراکز پستی، همه در این اندیشه اند که محصول آن ها همان چیزی است که مردم خواهان آن هستند؛ و از این که فروش آن ها رو به کاهش است در شگفتند. این مؤسسات بیشتر اوقات به جای این که از پنجره به بیرون نگاه کنند، در آینه به خود می نگرند.