خط مشی های رهبر بازار

 

در بسیاری از فعالیت ها شرکتی وجود دارد که به رهبر بازار شناخته شده است. این شرکت در بازار کالای مربوطه بالاترین سهم را به خود اختصاص داده است. رهبر بازار معمولاً دیگر شرکت های واقع در آن صنعت را از نظر تعیین قیمت فروش، معرفی کالا های جدید، پوشش توزیعی و میزان و شدت تبلیغات هدایت و رهبری می کند. شاید رهبر بازار مورد تحسین و تکریم دیگران قرار نداشته باشد، اما تسلط و تفوق او برای سایرین پذیرفته شده است. رهبر برای رقبا یک نقطه جهت یابی به شمار می رود، برای این که یا به چالش با او برخیزند یا از او تقلید کنند یا از او دوری جویند. از جمله رهبران بازار می توان از جنرال موتورز ( خودروسازی )، زیراکس ( فتوکپی )، کوکاکولا ( نوشابه سازی ) و غیره نام برد.

 

 


روی هم رفته یک شرکت مسلط وضعیت چندان راحتی را سپری نمی کند، مگر آن که از انحصاری قانونی برخوردار باشد. یک شرکت رهبر بازار باید همواره در هوشیاری کامل به سر برد، چرا که دیگر رقبا پیوسته در پی چالش با نقاط قوت او هستند یا سعی می کنند از نقاط ضعف او بهره برداری نمایند. رهبر بازار به راحتی ممکن است موقعیت خود را از دست داده به مرتبه دوم یا سوم سقوط کند. یک نوآوری جدید می تواند موقعیت رهبر بازار را به مخاطره اندازد. مثلاً مُسکن درد تی لنول رهبری بازار را از چنگ آسپرین بایر درآوورد و ضبط صوت های ویدیویی جی وی سی و ماتسوشیتا گوی سبقت را از بتاماکس سونی ربودند. یک شرکت رهبر با آینده نگری درباره روز های نامساعد، بسیار محتاطانه خرج می کند، در حالی که یک چالش گر در خرج کردن بسیار بی محابا عمل می کند. یک شرکت رهبر بازار ممکن است در زمینه رقابت با خود دچار خطای قضاوت شود و یک مرتبه متوجه شود عقب مانده است. شرکت مسلط در مقایسه با رقبای جدید و زرنگ تر ممکن است بسیار قدیمی به نظر رسد ( همانطور که هال مارک سهم بازار خود را به محصولات پرزرق و برق تر رقیبانی چون شرکت شیکاگو گریتینز از دست می دهد ). هزینه های رهبر بازار ممکن است آن قدر افزایش یابد که به سودآوری آن شرکت ضربه زند.
شرکت های مسلط همواره می خواهند که شماره یک بازار باقی بمانند و این امر مستلزم حرکت در سه جبهه است. اول این که شرکت مسلط باید راه هایی را برای افزایش تقاضا بیابد و دوم رهبر باید با اقدامات تدافعی و تهاجمی مناسب از سهم بازار کنونی خود دفاع کند. و سوم شرکت مسلط باید علی رغم احتمال ثبات حجم بازار، تلاش کند که هر چه بیشتر بر سهم بازار خود بیافزاید.