تکرار تبلیغات


همانند میزان رشدی که یک کودک در روز دارد، ما از تغییرات اندکی که تبلیغ ممکن است در پی داشته باشند اصلا آگاه نمی شویم. البته این تغییرات کوچک و نامحسوس با یکدیگر جمع می شوند و در یک زمان به چشم می آیند. ولی هریک از اجرای رشد، کوچک تر از آنند که به آن ها توجه شود.

به همین ترتیب، تأثیرات تبلیغ، غالبا نامحسوس و اندک است. ولی همین تآثیرات کوچک به دلیل تأثیری که بر توازن شاهین ترازو می گذارند، می توانند تعادل برهم زنند. در طول زمان، از طریق فرایند تکرار، این افزایش اندک می توانند تفاوت های عمده قابل درکی بین نام های تجاری ایجاد کنند. ولی ما به ندرت از وقوع این فرایند آگاهی می یابیم.

تأثیرات تجمعی تغییرات مربوط به نام های تجاری فقط در موارد نادری به شکلی بارز به چشم می آیند: برای مثال، هنگامی که از یک مسافرت طولانی ماورای بحار به استرالیا باز می گردیم و متوجه می شویم که مردم اکنون به یک نام تجاری قدیمی به چشم دیگری می نگرند باید گفت که نام تجاری مزبور، تصویر دیگری در اذهان مردم پیدا کرده است. 

 

 


دلایلی که مانع فکر کردن راجع به یک نام تجاری خاص می شود عبارتند از:


•    تأثیر قرار گرفتن در معرض یک تبلیغ منفرد، اندک است.
•    برای ما چندان مهم نیست که از بین نام های تجاری مختلف، کدام را انتخاب کنیم.
•    با تکرار کردن، حتی تأثیرات نامحسوس اندک، می توانند بین نام های تجاری مختلف تفاوت های قابل درک بزرگ تری ایجاد کنند.

 

چنانچه از تکرار یک تبلیغ توسط تبلیغ کنندگان متعجب شده اید و اگر تعجب کرده اید که چرا آنان فکر می کنند که این امر احتمالا بر افراد معقولی نظیر ما، ممکن است تأثیر گذارد، پاسخ شما این است: بیشتر تبلیغات، تنها موجب تفاوت های لب مرزی می شوند، ولی تفاوت های اندک می توانند به تفاوت های بزرگ تری منجر شوند و حتی تفاوت های اندک می توانند تعادل را به نفع نام تجاری تبلیغ شده برهم زنند. این امر، به ویژه در مورد آنچه اصطلاحا «تبلیغات شکلی» نامیده می شود صادق است.


آنچه اصطلاحا تبلیغات شکلی نامیده می شود، یکی از انواع پیچیده تبلیغ است که در آن، پیام تبلیغ نوعا متوجه آگاه سازی، ایجای یک نگرش مثبت و یا تغییر یک عقیده است. این نوع تبلیغات عمدتا از طریق خلق صحنه های خیال انگیز، به کار گیری افراد مشهور، و نمایش موقعیت های تأثیر گذار، به مخاطبان خود الهام می بخشد و از آنان دعوت می کنند که هنجار های اجتماعی مرسوم را به چالش بگیرند. موفقیت این نوع تبلیغات از طریق افزایش فروش در خرده فروش ها، فروشندگان شخصی یا نمایندگان فروش اندازه گیری می شود.


نمونه کلاسیک تبلیغات شکلی (و شاید موفقیت ترین آن در تاریخ تبلیغات تجاری) مرد مارلبورو (مربوط به سیگار مارلبورو) است که در آن یک مرد کابوی جوان با مزرعه و اسبش تصویر شده است. این تبلیغ به مارلبورو کمک کرد تا سال ها پر فروش ترین سیگار جهان باشد. گرچه امروزه وضع تغییر کرده است. 

مشاوران تبلیغات شرکت تبلیغاتی ایده برتر پاسارگاد با خلق تبلیغات جذاب شکلی و نیز مشاوره شما در این خصوص این امکان را فرآهم می آورند تا با استفاده از قابلیت های سازمان نیز پتانسیل و نیاز بازار بتوانید بهترین تبلیغات را داشته باشید.
 

 

تبلیغات, مشاوره تبلیغات, شرکت تبلیغاتی, انواع تبلیغات, مشاور تبلیغات, مشاور بازاریابی, مشاور تبلیغات و فروش, مشاور روابط عمومی, وظایف مشاور تبلیغاتی, مشاوره تبلیغاتی رایگان, مشاور تبلیغات اینترنتی, تبلیغات آنلاین, تبلیغات آفلاین