توانمندسازی کارکنان

امروزه توانمند سازی به عنوان یكی از ابزارهای سودمند ارتقا كیفی كاركنان و افزایش اثربخشی سازمانی تلقی می گردد. به منظور كسب موفقیت در محیط در حال تغییر كسب و كار امروزی، سازمانها به دانش، نظرات، انرژی و خلاقیت كلیه كاركنان، اعم از كاركنان خط مقدم تا مدیران سطح بالا،نیازمندند.

جهت تحقق این امر،سازمانها از طریق توانمند سازی كاركنان مربوطه به منظور تشویق آنان به ابتكار عمل بدون اعمال فشار، ارج نهادن به منافع جمعی سازمان با كمترین نظارت و انجام وظیفه به عنوان مالكان سازمان، اقدام می نمایند. توانمند سازی مخصوصا در محیط های كاری مجازی كه اعضای سازمان از تعاملات چهره به چهره محروم می باشند و مجبورند كه به طور مستقل عمل نمایند، بسیار مهم می باشد. همچنین، توانمند سازی جهت حفظ امید و وابستگی كاركنان باقیمانده در طی زمان های كوچك سازی سازمان حایز اهمیت می باشد.

توانمند سازی كاركنان را قادر می سازد تا در مواجهه با مشكلات و تهدیدها، از مقاومت و انعطاف پذیری بیشتری برخوردار باشند. لذا می تواند به عنوان منبعی كه از آسیب پذیری كاركنان جلو گیری نماید و بذر امید را در شرایط بحرانی از جمله انهدام سرمایه های مالی و از بین رفتن زندگی انسانی، در دل آنان بكارد، مفید واقع گردد.

 

 

 

7a5213bd7450d92d1b7d9192ad288a93_team_4665940-800-320-c

 

 

لذا برای دستیابی به اهداف یاد شده و ایجاد محیطی توانمند، مؤثر و کارامد، که در آن کارکنان نیروی محرکة اصلی و سرمایة هوشمند به‌حساب آیند و همچنین برای ماندن در دنیای پویا، پیچیده، متلاطم و پر از رقابت امروزی، استفاده از سه راهکار (کلید) توان‌افزایی می‌تواند کارساز باشد، که عبارت‌اند از:

1. اطلاعات مفید را در اختیار همة کارکنان، با توجه به مسئولیت‌شان، قرار دهید (سهیم شدن در اطلاعات).

2. از طریق مرزبندی‌ها خودمختاری به‌وجود آورید.

3. تیم‌های خودگردان را جای‌گزین سلسله‌مراتب کنید.

گفتیم که این سه کلید همواره در حال تعامل پویا هستند و می‌توان این تعامل را به‌صورت زیر نمایش داد.

 

 

طرح نمایش تواناسازی

 

سهیم شدن در اطلاعات با همة افراد سازمان.

– امکانات نظارت خودکار را ایجاد کنید.

– اشتباهات را در واقع فرصتی برای یادگیری بدانید.

– نظارت سلسله‌مراتبی را از بین ببرید و به افراد کمک کنید تا مانند مالک رفتار کنند.

– از طریق سهیم شدن در اطلاعات اعتماد به‌وجود آورید.

از طریق مرزبندی‌ها، خودمختاری به‌وجود آورید.

– ارزش‌ها و مقرراتی را که زیربنای اقدامات را تشکیل می‌دهند، تعریف کنید.

– مقررات و روش‌هایی را که از تواناسازی حمایت می‌کنند، به‌وجود آورید.

– آموزش لازم را تدارک ببینید.

– افراد را مسئول نتایج بدانید.

تیم‌های خودگردان را جانشین سلسله‌مراتب قدیمی کنید.

– حمایت و تشویق برای تغییر به‌وجود آورید.

– از تنوع‌طلبی به‌منزلة سرمایة تیم استفاده کنید.

– به تدریج کنترل‌ها را به تیم‌ها واگذار کنید.

– بدانید که گاهی دشواری زیاد خواهید داشت.

 

 

 

توانمندسازی کارکنان, نیروی انسانی, مشاوره بهره وری سازمانی, مشاوه hr, مشاوره استخدام, مشاوره جذب, آگهی جذب, آگهی استخدام, استخدام, hr, جذب نیروی سازمانی, انگیزش, مشاوره ایجاد انگیزش