کمیته کارگاه های تخصصی

رویداد و همایش همیشه با برگزاری مناسب کارگاه های تخصصی معنا می گیرد. شرکت ایده برتر پاسارگاد در خصوص برگزاری هرچه بهتر همایش و رویداد کارگاه های تخصصی را برگزار می نماید که از جمله اقدامات صورت گرفته می توان به موارد ذیل اشاره کرد: 

 • تعامل و ارتباط علمی با دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالی و مراكز پژوهشی اعم از داخلی و خارجی
 • همكاری و هم افزایی علمی با انجمن های علمی داخلی و خارجی
 • حضور و مشاركت موثر در مجامع علمی داخلی و خارجی
 • سیاستگزاری و تدوین برنامه های آموزشی
 • تعیین نیازها و اولویت های آموزشی
 • برنامه ریزی، اجرا و نظارت بر برنامه های آموزشی
 • تدوین شیوه و اجرا ارزشیابی برنامه های آموزشی برگزار شده از نظر محتوی، اجرا و وضعیت مدرسین

 

 

 

 

از جمله سیاست ها و فعالیت های کمیته کارگاه های تخصصی شرکت ایده برتر پاسارگاد می باشد.  نیاز سنجی دوره های پیش بینی نشده برای پست های مختلف کارکنان

 • برگزاری کلاس های آموزشی بر اساس نیاز کار کنان برای ارتقاء سطح آگاهی آنها
 • معرفی کارکنان جهت شرکت در کلاسهای آموزشی
 • اطلاع رسانی به موقع در خصوص زمان و مکان برگزاری کلاس های آموزشی
 • برگزاری دوره ها و كارگاه های آموزشی با همكاری اساتيد داخلی و مدعو
 • برگزاری دوره های آموزشی غير حضوری
 • تدوین برنامه کمیته مذکور در ابتدای سال
 • برگزاری دوره های آموزشی بانکهای اطلاعاتی جهت کاربران دانشگاه (دانشجويان / اعضا هيات علمی) با همکاري کتابداران شاغل در واحدهای مختلف دانشگاه
 • تهیه راهنماها و بروشورهای آموزشی

 

رویداد, همایش, رونمایی, برگزار کننده مراسم رونمایی, event organizer in iran, event organizer in tehran, جذب اسپانسر, برگزار کننده نمایشگاه, برگزار کننده رویداد