کمیته نظارت و کنترل

نظارت بر اجرای انجام امور توسط تمامی کمیته ها در برگزاری رویداد مهمترین گام در دستیابی به اجرای هرچه بهتر رویداد می باشد. کمیته نظارت و کنترل با انجام وظایف خود متناسب با برنامه ریزی های صورت گرفته سعی در تحقق تمامی اقدامات دارد. برخی از وظایف کمیته نظارت و کنترل ایده برتر پاسارگاد عبارتند از:  

  • سازماندهی و انتظام امور حرفه‌ای
  • كنترل خدمات
  • نظارت عالیه بر عملكرد سیستم های عهده‌دار كنترل و برنامه‌ریزی و سیاست گذاری به منظور بهبود روش‌ها، ارتقاء كیفیت
  • دریافت و بررسی گزارش‌های دوره‌ای
  • رسیدگی به شكایات اشخاص و مؤسسات در مورد عدم اجرای ضوابط
  • انجام بازدید‌های محلی، بررسی و كنترل موردی
  • جمع بندی و ارزیابی عملكرد
  • گردآوری نظرات و پیشنهادات اصلاحی

 

 

 

 

 

کمیته نظارت و کنترل, مدیریت نمایشگاه, مدیریت همایش, همایش, نمایشگاه, مدیریت نمایشگاه, برگزاری نمایشگاه, برگزاری همایش, تیم برگزاری همایش, تیم برگزاری نمایشگاه, برگزاری نمایشگاه در ایران, برگزاری نمایشگاه در تهران, برگزاری همایش در ایران, برگزاری همایش در تهران