کمیته علمی

وظایف کمیته علمی ایده برتر پاسارگاد به شرح ذیل است:

 1. تعیین موضوعات کلّی و محورهای اصلی رویداد
 2. تعیین مراکز مشارکت‌کننده در برگزاری رویداد و میزان و نحوه مشارکت؛
 3. تصمیم‌گیری درباره نحوه اطلاع‌رسانی
 4. تعیین ملاک‌های پذیرش و ارزیابی مقالات
 5. پیشنهاد زمان، نحوه برگزاری رویداد و تمدید فراخوان
 6. شناسایی و تعیین صاحب‌نظران و محققان برای سفارش مقاله
 7. تعیین ارزیابان مقالات
 8. تعیین سخنرانان، مصاحبه‌شوندگان، ارائه‌دهندگان مقالات و اعضای میزگرد رویداد
 9. سطح‌بندی مقالات و تعیین میزان حق‌الزحمه نویسندگان مقالات، بر اساس نرخ‌های مصوب مؤسسه
 10. تعیین حد نصاب مقالات برای برگزاری همایش و ارائه در رویداد
 11. نظارت بر حسن اجرای برگزاری رویداد و انطباق آن با اهداف مورد نظر
 12. گزینش مقاله‌های برتر جهت معرفی آنها در رویداد