کمیته حمل و نقل

استقرار کمیته حمل و نقل متناسب با استانداردهای روز دنیا در خصوص برگزاری رویداد توسط کمیته حمل و نقل ایده برتر پاسارگاد در قالب:

  1. کنترل و نظارت بر نحوه سرویس دهی وسایل نقلیه در اختیار
  2. کنترل مجوز ها و پروانه های رانندگان
  3. برنامه ریزی، توسعه و بهبود خدمات برتر حمل و نقل مسافر با تاکسی
  4. اجرا و پیاده سازی کلیه دستورالعمل ها
  5. کنترل و نظارت بر وضعیت ظاهری خودرو ها و رانندگان
  6. کنترل و نظارت بر میزان کرایه های دریافتی رانندگان
  7. ارائه گزارشهای عملکردی و آمارهای مورد نیاز سازمان بطور مستمر
  8. همکاری و هماهنگی با سازمان در جهت نصب تجهیزات حمل و نقل هوشمند بر وسائل نقلیه

 

 

 

 

 

همایش, برگزاری رویداد, شرکت برگزار کننده رویداد, شرکت برگزار کننده همایش, لیست شرکت های برگزار کننده همایش, لیست شرکت های برگزار کننده نمایشگاه, لیست شرکت های برگزار کننده رونمایی, مجری نمایشگاه, مجری همایش, مجری رویداد, مجری سمینار, event organizer in iran, event organizer in tehran