کمیته انتشارات

در بسیار از رویدادها عدم وجود تیم اجرایی در قالب کمیته انتشارات موجب می شود تا اطلاعات و دستاوردها در قالب مناسب خود نشر نیافته و اطلاع رسانی با مشکل مواجه شود. کمیته انتشارات ایده برتر پاسارگاد در راستای جلوگیری از این اتفاق اقدامات ذیل را انجام می دهد:

 

 

 

  • انتشار برنامه اجرایی همایش (جدول زمانی روزهای برگزاری
  • تهیه سربرگ های همایش
  • چاپ پوستر همایش
  • انتشار خلاصه مقالات
  • انتشار مجموعه مقالات
  • آماده سازی کارتهای شناسایی برای مدعوین و شرکت کنندگان در همایش

 

 

همایش, رویداد, مجری برگزاری همایش, مشاور برگزاری همایش, مشاور برگزاری رویداد, مشاور برگزاری event, برگزاری event, اصول برگزاری رونمایی, رونمایی, مشاور برگزاری رونمایی, برترین تیم اجرایی رویداد, برترین مشاور رویداد, برترین مشاور رونمایی, مشاور برگزاری رونمایی