کمیته ارتباط داخلی

وجود کمیته داخلی در برگزاری رویدادها صرفا توسط ایده برتر پاسارگاد انجام می پذیرد. این کمیته با انجام اموری از قبیل:

 • نیاز سنجی اولویت های پژوهشی
 • بررسی اولیه طرحهای تحقیقاتی و پژوهشی انجام شده (ارسالی مراكز)
 • جمع آوری طرحهای متناسب علمی و صنعتی صنایع جهت استفاده
 • شناسایی دوره های تخصصی كوتاه مدت و بلند مدت مورد نیاز بخشهای صنعتی كشور
 • دعوت از محققین و دانشمندان برای شركت دركشورهای مختلف برای شركت در كنفرانسها و سمینارهای علمی –پژوهشی در دانشگاه
 • برنامه ریزی و نظارت بر مجلات علمی و پژوهشی دانشگاه
 • برقراری ارتباط با اساتید و صاحب نظران و متخصصان وترغیب آنان در جهت ارائه مقالات
 • تهیه وتوزیع بروشورها و خبرنامه های تخصصی

 

 

 

 

 • همكاری با مراكزو موسسات علمی – پژوهشی تولیدی و صنعتی در زمینه های مشترك اعم از علمی پژوهشی و فناوری با مشاركت
 • ابلاغ قوانین، مصوبات، آئین نامه ها، دستورالعملها، بخشنامه ها به معاونتها و واحدها
 • تهیه گزارشها و نامه های موردنظر مقام وزارت, مطالعه و تلخیص گزارشها و مقالات از منابع مختلف
 • بررسی و ویرایش نامه‌هایی که توسط معاونتها، واحدها، شرکتها، مؤسسات و سازمانهای وابسته تنظیم و جهت امضای واصل می‌گردد .
 • پیگیری دستورات مکتوب یا شفاهی از معاونتها و واحدها و شرکتها، مؤسسات و سازمانها
 • انجام هماهنگی‌های لازم
 • برقراری ارتباطات مکتوب با استفاده از چرخه تصویر
 • لاک و مهر کردن و توزیع نامه ها با طبقه بندی
 • تنظیم کارتابل های الکترونیکی و دستی مربوط به نامه‌های وارده و صادره

در جهت انجام هرچه مناسبتر رویدادها.

 

ارتباط داخلی, مدیریت داخلی, مدیریت رویداد, مدیریت همایش, نحوه مدیریت همایش, برترین مجری همایش, مجری همایش در تهران, تیم اجرایی همایش, مشاور برگزاری همایش, مدیریت اجرای کنفرانس, تیم مشاور و مجری همایش, برترین مشاور همایش در ایران, event organizer in iran, event organizer in tehran, مدیریت رویداد و همایش