کارآفرین

کار آفرینی یک سبک زندگی است

 

 

 

برخی به اشتباه، تصور می کنند که کار آفرین کسی است که بدون محاسبه و سنجش، ریسک می کند. به نظرم، کار آفرینی یک سبک زندگی است. 

کار آفرین کسی است که از این سبک زندگی، تبعیت می کند. با این سبک زندگی، عمر می گذراند و از این نوع سبک زندگی خوشحال است. 

کار آفرینی کسی است که اصلاً راضی نمی شود سکون داشته باشد.

در دنیا، وظسفه دولت هست که از کار آفرینان در آغاز کار، حمایت کند. متأسفانه گاه این حمایت ها در آغاز در ایران کم است و به همین دلیل زمانی که کار آفرین دچار مشکل می شود، این توقع را از دولت دارد. در حالی که « کسب و کار » همواره با ریسک و خطر انحلال، توأم است.

ریسک شما باید طوری باشد که ضرر قابل تحمل داشته باشید.

 

کارافرین

 

برای مثال، اگر می خواهید برای کاری 200 میلیون تومان سرمایه گذاری کنید، ببینید می توانید تصور کنید که 200 میلیون تومان را دور بریزید و مجدداً کاری را شروع کنید.

نوآوری معمولاً از فرایندی نشأت می گیرد که به تمامی امکانات / احتمالات نگاه کنی و ببینی که چه چیزی گیرت می آید. 

هیچ گاه نباید ارزش ارائه ی خدمات به مشتری را دست کم گرفت. مشتری ها به صورت ناهشیار بیان می کنند که چه چیزی می خواهند، چه مبلغی پرداخت می کنند و حتی شاید چه فعالیت های رو به جلویی برای آنان جذاب است.

صرف نظر از این که مشتری برای دریافت خدمات منتظر بماند یا خیر، موسیقی می تواند واکنش های احساسی مشتریان نسبت به محیط ارائه خدمات و ارزیابی آن ها را از سازمان ارائه کننده ی خدمت بهبود بخشد.