کارکرد ایزو 9000

چگونه ISO 9000 – Quality management کار می کند؟

ISO 9000 مجموعه ای از دستورالعمل هایی است که شرکت ها و سازمان ها به کمک آن می توانند در ایجاد،حفظ و بهبود یک سیستم کیفیت مدیریت راهنمایی کند.

تاکید این دستورالعمل ها بر مجموعه ای از قوانین سفت و سخت نیستند که در زمان طراحی سیستم برای شرکت های مورد نیاز شوک خاصی را وارد نماید بلکه سازمان ها می توانند از قابلیت انعطاف پذیری الزامات استفاده نمایند و چگونگی پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت خود را مطابق به نیاز های اساسی مشتریان منطبق سازند. این آزادی اجازه می دهد تا استاندارد ISO9000 در طیف گسترده ای از سازمانها (کوچک یا بزرگ) استفاده شود.

 

%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%88-9000

 

یکی از جنبه های مهم ISO 9000 روش فرایند گرا است. تبدیل تفکر فرد نگری به فعالیت های گروه ای در شرکت ها و سازمان ها می باشد.
ISO 9000 مستلزم آن است که یک شرکت نگاه از بالا به پایین داشته و یک تصویر بزرگ از چگونگی تعامل فرآیند ها داشته باشد و به ابن سوال جواب دهد که آیا می توانم آنها را با یکدیگر یکپارچه سازد؟ آیا جنبه های مهم محصولات و خدمات خود را مورد بررسی قرار داده است؟

ایزو 9000, کارکرد ایزو 9000, iso 9000, پیاده سازی ایزو, پیاده سازی iso, استقرار ایزو, استقرار iso, انواع ایزو, انواع ایزو, بهترین مشاور ایزو, برترین مشاور ایزو, بهترین مجری ایزو, بهترین مجری iso, برترین مشاور iso