چگونه تبلیغات به بازار های انبوه شتاب می بخشند

 

تبلیغ ابتدا با ایجاد ارتباط با محصول و سپس اعلام قیمت های در حد استطاعت، اشاعه محصول جدید را در بازار شتاب می بخشد. این جریان، محتملاً بدون تبلیغ هم اتفاق می افتد، منتهی با سرعت کاملاً آهسته تر.

 

 

اطلاع رسانی در خصوص وجود یک محصول جدید ( نظیر ماشین های حساب، ساعت های دیجیتالی ) در بازار انبوه، حتی بدون ترغیب، تقاضا برای محصول را گسترش می دهد، زیرا اگر صرفاً احتمالات را درنظر بگیریم، بخشی ازما همواره علاقه به خرید یک چیز نوآورانه داریم. سپس، این خرید ها بر افزایش حجم تولید محصول جدید اثر می گذارد، که آن نیز به نوبه خود موجب کاهش هزینه تولید بر حسب واحد محصول می شود. این عمل خود موجب صرفه جویی اقتصادی در تولید می شود و پیامد آن در قیمت های کاهش یافته برچسب های محصول جدید که برای فروش عرضه شده است، به چشم می خورد. زمانی که درباره محصول با قیمت پایین تر تبلیغ می شود، ما که قبلاً به دلیل قیمت بالای آن تصمیم به عدم خرید گرفته بودیم، به آن علاقه مند می شویم. اکنون این محصول تازه در دسترس برخی از ما که قبلاً استطاعت خرید آن را نداشتیم، قرار گرفته است. این گسترش منجر به فروش بیشتر می شود، فروش بیشتر موجب تولید بیشتر می شود، تولید بیشتر قیمت ها را باز هم کاهش می دهد، کاهش قیمت ها محصول را در دسترس افراد بیشتری که استطاعت خرید یافته اند، قرار می دهد.