پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت

مهمترین دلایل اخذ ایزو ۹۰۰۱ برای سازمان ها:

 

  • افزایش شانس برنده شدن سازمان در مناقصه دولتی

از سال های قبل، سیستم مدیریت کیفیت ایزو و سایر سیستم های مدیریتی در مناقصات سازمان های دولتی و بزرگ تصریح شده است.
اخذ ایزو ۹۰۰۱ منجربه بهبود کیفیت سازمان می گردد. با درخواست ایزو ۹۰۰۱ از پیمانکاران بخش دولتی می تواند بدون اتلاف وقت، اعتبار سازمان را بررسی نماید.
بسیاری از مشتریان به ما گفتند که بدون اخذ ایزو ۹۰۰۱ و استانداردهای مدیریتی، به سادگی موفق به برنده شدن در مناقصه نخواهند شد.

 

  • افزایش شانس برنده شدن در قرارداد های بخش خصوصی

نه تنها بخش دولتی بلکه بخش خصوصی نیز به اهمیت ایزو ۹۰۰۱ و ایجاد الزامات برای پیمانکاران اعتقاد دارد. بکارگیری الزامات استاندارد های ایزو در سرتاسر زنجیره تامین منجر به افزایش سطح کیفیت می گردد.

 

  • کمک به سازمان ها برای برآورده سازی الزامات قانونی و مقررات

با توجه به صنعت شما، شما باید الزامات قانونی و مقررات مربوط به محصولات و خدمات خود را رعایت نمایید و پیاده سازی ایزو ۹۰۰۱ به شما در دستیابی به قوانین جاری کمک می نماید.
در صورتی که سازمانی محصول یا خدماتی را ارائه می نماید که الزامات قانونی برای آن توسط مراجع ذیصلاح تعیین شده است جهت اخذ ایزو ۹۰۰۱، باید الزامات قانونی تعیین شده توسط سازمان رعایت گردد.

 

%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%88

 

 

  • کاهش حق بیمه

پیاده سازی استاندارد های مدیریتی بخصوص سیستم مدیریت HSE یا ایمنی بهداشت شغلی، منجر به و برآورده سازی الزامات قانونی مرتبط با استاندارد، کاهش خطرات ناشی از فعالیت ها و محصولات می گردد بدین منظور برخی از شرکت های بیمه ای در صورتی که سازمان شما سیستم مدیریتی داشته باشد مبلغ بیمه (شامل بیمه کارخانه، انبارها، محصولات و…) را کاهش می دهد.

 

  • بهبود رضایت مشتری

یکی از جنبه های ایزو ۹۰۰۱، تمرکز بر مشتریان و رضایتمندی مشتریان می باشد. ممیزی خارجی شرکت گواهی دهنده ایزو، تاییدیه مستقلی از سیستم مدیریت کیفیت ایزو و نشان دهنده تعهد به کیفیت، خدمت به مشتری و بهبود مستمر می باشد.

 

  • بهبود کارایی عملیاتی

بمنظور بهبود کارایی، باید روش های اجرایی مدون برای سیستم مدیریتی کیفیت ایزو ۹۰۰۱ تعریف گردد در صورت بروز مشکل با داشتن روش ها، مشکل شناسایی شده و اقدام اصلاحی انجام گردد. گذشت زمان منجر به کاهش احتمال وقوع اشتباهاتی که قبلا رخ داده می گردد.

 

  • کاهش خطاها

کارایی بیشتر به معنی خطاهای کمتر، کاهش دوباره کاری می باشد اخذ ایزو ۹۰۰۱، منجر به کنترل بهتر فرآیند و جریان، بهبود مستندسازی فرآیند ها و افزایش آگاهی کارکنان در خصوص کیفیت می گردد.

 

%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%88-9001

 

  • افزایش حاشیه سود

اخذ ایزو ۹۰۰۱ با بهبود فرآیندهای مدیریت منجر به برنده شدن در قراردادها می گردد. در صورتی که ایزو ۹۰۰۱ بصورت اثربخش در سازمان شما استقرار یابد. کاهش هزینه ها و بهبود حاشیه سود را در طولانی مدت در پی خواهد داشت.

 

  • افزایش انگیزه کارکنان

اخذ ایزو ۹۰۰۱، برای کارکنان افتخار آمیز می باشد. افزایش آگاهی کارکنان در خصوص مسائل کیفی و اخذ ایزو منجر به ایجاد امنیت بیشتری در مسئولیت شغلی، رضایتمندی شغلی و انگیزش کارکنان می گردد.

 

  • ترویج بهبود مستمر

بهبود مستمر بند اصلی در تمامی استاندارد های ایزو می باشد بهبود مستمر منجر به پیشرفت مستمر سالیانه سازمان شما می گردد.
بهبود مستمر فرآیند های سازمان با رویکرد فرآیندی مشخص شده توسط استاندارد ایزو ۹۰۰۱ محقق می گردد.

 


متاسفانه بسیاری از سازمان هایی که ایزو ۹۰۰۱ را استقرار نموده اند بدلایل زیر از مزایای واقعی اخذ ایزو ۹۰۰۱ بهره مند نمی باشند و فقط یک برگ گواهینامه ایزو دریافت نموده اند.

عدم انتخاب مناسب مشاور ایزو

عدم تعهد مدیریت ارشد:

– نداشتن هدف و برنامه جهت پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت
– نگاه تبلیغاتی از اخذ ایزو و صرفا استفاده از لوگو
– عدم وجود ذهن سیستماتیک در سازمان به منظور ایجاد،برقراری،نگه داری و بهبود سیستم های مدیریتی

طراحی نامناسب سیستم مدیریت کیفیت توسط مشاوران

پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت, سیستم مدیریت کیفیت, استقرار سیستم مدیریت کیفیت, سیستم مدیریت کیفیت efqm, پیاده سازی efqm, استقرار efqm, مشاوره استقرار efqm, مشاوره پیاده سازی efqm, نحوه استقرار