پذیرش سریع مدیریت بازاریابی 

 

 

امروزه مدیریت بازاریابی بحثی است که در انواع سازمان ها، چه در بخش اقتصادی و چه خارج از آن، در کلیه کشور های جهان توجه علاقه مندان زیادی را به خود جلب کرده است.

مدیریت بازاریابی

 

در بخش اقتصادی 
در بخش اقتصادی، بازاریابی در اوقات مختلف به وجدان آگاه شرکت های گوناگون راه یافته است. شرکت های جنرال الکتریک، جنرال موتورز و کوکاکولا از جمله پیش قراولان پذیرش بازاریابی اند. بازاریابی به ترتیب و به سرعت میان شرکت های تولید کننده کالا های مصرفی بسته بندی شده، تولید کنندگان کالا های با دوام مصرفی و شرکت های تولید کننده تجهیزات صنعتی، گسترش یافته است. تولید کنندگان کالا هایی نظیر فولاد، محصولات شیمیایی و کاغذ در مرحله بعد، پذیرای بازاریابی شدند و هنوز هم شرکت هایی هستند که در این زمینه باید راه درازی بپیمایند. 
جدیدترین گروه هایی که اخیراً نسبت به بازاریابی از خود علاقه مندی نشان داده اند؛ ارائه کنندگان خدمات حرفه ای همچون حقوقدانان، حسابداران، پزشکان و معماران هستند. جوامع حرفه ای سعی می کردند اعضا خود را از درگیر شدن در رقابت بر سر قیمت، مشاوره با ارباب رجوع و انجام تبلبغات منع کنند؛ لکن بخش ضد تراست ابالات متحده این محدودیت ها را غیر قانونی اعلام داشته است. به این ترتیت حسابداران، حقوقدانان و سایر گروه های حرفه ای هم اکنون قادرند تبلیغ کنند و از قیمت گذاری رقابتی استفاده نمایند.


در بخش غیر انتفاعی
بازاریابی به طور فزاینده ای مورد توجه سازمان های غیرانتفاعی نظیر مراکز آموزش عالی، بیمارستان ها، نهاد های مذهبی و گروه های هنری قرار می گیرد. 
مدیران این سازمان ها برای محافظت از سازمان های خود در مقابل تغییر سریع عقاید مصرف کننده و کاهش منابع مالی، به بازاریابی روی می آورند.

 

در بخش بین المللی
نظریه و رویه بازاریابی که زمانی محدود به کشور های غربی بود، سریعاً در سراسر جهان گسترش می یابد. دلیل آن نیز گاه ورود تعدادی از شرکت های بزرگ به بازار جهانی و انتقال دانش و رویه های بازاریابی همراه با آن هاست. رقابت بر سر بازار های جدید باعث گردید این شرکت های بزرگ، شرکت های محلی را مجبور کنند تا با آموزش و اصلاح رویه های بازاریابی خود از قلمرو خویش دفاع کنند. 
امروزه سمینار های آموزشی در زمینه بازاریابی پیشرفته نه فقط در کشور های صنعتی، بلکه در کشور های در حال صنعتی شدن همچون اندونزی، مالزی، مصر و کلمبیا نیز برگزار می شود. در کشور های سوسیالیستی سابق که بازاریابی از موقعیت چندان مطلوبی برخوردار نبود؛ اینک بحث بازاریابی به صورت یکی از داغ ترین موضوعات درآمده است. 

 

مدیریت بازاریابی22