مارکتینگ

نکته هایی برای مدیران بازاریابی

 

اصالت، انسجام،  تعهد، سبب ساز چهار وجه ارزشی تیم توسعه مهندسی بازار است.

این چهار اصل خیلی در گروه ایده برتر پاسارگاد جاری بوده و همین ها هم گروه را حفظ کرده است. یک پایه ارزشی مهم این است که گروه، اصیل است، در تفکر خود اصالت دارد، همان کاری را که انجام می دهند همان را هم ترویج می دهند.

ارزش بعدی انسجام است. کارهایی که در گروه ایده برتر پاسارگاد انجام می شود به شکل بسیار خوبی منسجم است و تیم ها از هم گسسته نیستند.

سومین ارزش این است که ایستاده ایم تا کاری را انجام دهیم ایده برتر پاسارگاد وقتی می گوید که سازمانی سبب ساز است، به این دلیل سبب ساز است که عامل تغییر چیزی است. تعهد به چیزی بزرگ تر از خودشان.

تعهد به ساختن آینده ای بزرگ تر از خود، ارزش چهارمی است که در ایده برتر پاسارگاد وجود دارد.

مارکتینگ

باید تاریخ کشور و تاریخ بازار را بشناسیم و کمی داخلی تر به موضوعات بازاریابی بپردازیم. تا وقتی که ما با آن آشنا نباشیم، برای ورود به بازار انرژی زیادی هدر می رود.

دنیا می خواهد با ما ارتباط برقرار کند. مردم می خواهند با ما کار کنند، ولی نمی دانند در داخل ایران چه خبر است. بهترین کمکی هم که بر می آید، می توانید نقشه ی بازار را برای آن ها ترسیم کنیم. جنبه های مختلف بازار ایران مانند گردشگری، ماشین آلات، فرش . پارچه را به صورت امروزی برای آن ها توضیح دهید نه این که فقط یک عدد و رقم کوچک بدهید.

اطلاعات خام کمک نمی کند، مگر این که اطلاعات را به صورت یک شبکه ترسیم کنید، روابط آن ها با یکدیگر بگویید، زنجیره ی ارزش آن را طراحی کنید تا افراد بدانند و بتوانند تصمیم بگیرند که کجا و چگونه وارد این بازار شوند.

متاسفانه افراد فعال در صنعت تبلیغات دقت و ریسک پذیری کمی دارند. منظور همان کلیشه ی معروفی که می گوید « از اشتباهات تان درس بگیرید » یا « اگر اشتباه نکنید، به جلو پیش نخواهید رفت » نیست. قدرت ریسک کردن کمی متفاوت تر از آن است. منظور این است که باید دل به دریا زد.