نقطه فروش تبلیغات

تاثیر تبلیغات بر فروش به گونه ای می باشد که بسیاری تبلیغات و فروش را دو جز جدا نشدنی در نظر می گیرند. بسیاری از افراد از این امر متعجب می شوند که چرا وقتی محصولی که نام آن بسیار شناخته شده است، تا این حد نیاز به تبلیغ دارد و چرا باید این همه پول را بیهوده صرف علائمی کرد که در مغازه ها و دکه ها به چشم می خورند.

 

 

 

 

پاسخ آن است که اگر آن محصول علائم خود را در این مکان ها قرار ندهد، سایر دیگر رقبا مطمئناً این کار را خواهند کرد. این نام های دیگر سعی خواهند کرد که دستور کار های ذهنی مصرف کنندگان را با «افزایش ناگهانی اشارتگر» برهم زنند ـ با اغوا کردن ما در نقطه فروش و القای این پیام که علاوه بر محصول مورد نظر، محصول دیگری را نیز در نظر بگیریم. 
 

 

تبلیغات و فروش, مشاوره تبلیغات, تبلیغات و بازاریابی, مشاوره بازاریابی, مشاوره فروش, مشاوره تبلیغات و روابط عمومی, تبلیغات و روابط عمومی, شرکت مشاوره تبلیغات, بازاریابی, فروش, تبلیغ, مشاور تبلیغ