موسیقی تبلیغات


امروزه، استفاده از موسیقی در تبلیغات متداول است.

مجموعه آگهی های تلویزیونی « خاطرات » مربوط به OTC  ( کمیسیون قدیمی ارتباطات راه دور در  ماورای بحار ) که با کمک باربارا استرایسند تهیه شد ما را ترغیب می کند که به « مهاجرتی ذهنی » به موسیقی دست زنیم و تماس تلفنی با وطن کشور سابق خود برقرار کنیم. بسیاری از تبلیغ کنندگان مشهور با استفاده از نغمه های معروف و دیگر انواع موسیقی از آگهی های خود حمایت کرده اند. از قبل روشن است که گنجاندن نغمه های معروف در یک تبلیغ نه تنها موجب جلب توجه می شود بلکه حال و هوای مناسب را نیز در آن ایجاد می کند. تداعی یک نام تجاری با یک قطعه موسیقی محبوب ، موجب افزایش برتری یلبندگی نام تجاری در ذهن نیز می شود و احتمال این را که به هنگام شنیدن آن موسیقی درباره نام تجاری مورد بحث فکر کنیم، زیاد می کند. 

 

 

 

موسیقی می تواند به عنوان یک اشارتگر بازگشت دهنده به خوبی عمل کند. گرچه کراراً از موسیقی در آگهی ها استفاده می شود، ولی با کمال تعجب به ندرت از آن به عنوان یک ثابت عمدی بهره گیری می شود. 

از دو مبارزه تبلیغاتی بسیار مؤفق که در آن ها از موسیقی به عنوان یک ثابت استفاده شده است یکی آگهی وینفیلد است که در آن موسیقی همواره پل هوگان را همراهی می کند، و دیگری اوتی سی ها هستند که در آن از ترانه « خاطره ها » ی باربارا استرایسنداستفاده می شود که برای بیش از یک دهه تأثیر عظیمی بر جای گذاسته است.