مفهوم تولید

 

مفهوم تولید یکی از قدیمی ترین مفاهیم در فعالیت های اقتصادی است.

  •      مفهوم تولید، بر اساس مفهوم تولی مشتریان طرفدار کالا هایی هستند که قیمت فروش پایینی دارند و همه جا در دسترس می باشند. مدیران سازمان هایی که جهت یابی تولید دارند توجه بسیاری صرف رسیدن به کارآیی تولید و توزیع وسیع می نمایند.

 

تولید

 

 

این فرض که مصرف کنندگان اساساً به موجود بودن کالا و قیمت فروش پایین علاقه مندند حداقل در دو وضعیت صادق است. وضعیت نخست زمانی است که تقاضا برای یک کالا از عرضه آن پیشی می گیرد. این وضعیت در کشور های در حال توسعه مصداق دارد. در چنین شرایطی مصرف کنندگان بیشتر علاقه مند به تهیه کالا هستند و به نکات مثبت آن توجه کمتری نشان می دهند.
در این شرایط برای توسعه بازار، باید هزینه تولید را کاهش داد. در این جا شرکت تگزاس اینسترومنت ( تی آی ) مثال جالبی است. این شرکت از نظر پیروی از فلسفه « افزایش تولید » و « قیمت فروش پایین » یکی از شاخص ترین شرکت ها در آمریکا است، فلسفه ای که هنری فورد در دهه آغازین قرن بیستم، برای توسعه بازار فروش اتومبیل آن را بنیاد نهاد. سیاست شرکت تی آی بر این امر استوار است که برای کاهش هزینه ها، ابتدا تمام توجه خود را به افزایش حجم تولید و استفاده از تکنولوژی برتر اختصاص می دهد. این شرکت با استفاده از  هزینه تولید پایین، قیمت فروش را کاهش داده و بازار را توسعه می دهد. تی آی بیشترین تلاش خود را صرف دستیابی به جایگاه برتر در بازار ها می کند. این جهت یابی همان خط مش اساسی ایی بوده است که بسیاری از شرکت های ژاپنی از آن تبعیت کرده اند. بعضی از مؤسسات خدماتی نیز از مفهوم تولید پیروی می کنند. بسیاری از شیوه ها و رویه های پزشکی و داندانپزشکی بر اساس خط مونتاژ سازمان دهی شده اند. همچنان که بسیاری از مراکز دولتی نیز به همین صورت اداره می شوند ( دوایر کاریابی، دروایر صدور بعضی از مجوز ها ). این جهت یابی مدیریت، در حالی که قادر به طرح یا بررسی و حل و فصل موارد زیادی است اما از نظر کیفیت ارائه و غیر سفارشی بودن تولید مورد تردید است.