مشاور پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت

برای اخذ گواهینامه ایزو بسیاری از سازمان ها از خدمات مشاور ایزو استفاده می نمایند. مشاور پیاده سازی ایزو نقش بسیار مهمی در استقرار سیستم مدیریتی سازمان شما و در نهایت اخذ گواهینامه ایزو در سازمان شما دارد. جهت انتخاب بهترین مشاور ایزو به اطلاعات زیادی جهت تصمیم گیری نیاز دارید.

این سوال مهمی می باشد که چگونه مشاور ایزو می تواند در سازمان شما جهت دستیابی به اهداف برای شما ارزش افزوده ایجاد نماید. حتما تا کنون شنیدید که اشخاصی غیر متخصص و کلاه بردار به اصطلاح مشاور ایزو، با مطرح نمودن برخی از لغات استاندارد ایزو (بدون درک از اهمیت آنها)، با در دست داشتن یک پکیج مدارک ایزو،‌ رویکرد ”یک کلاه مناسب برای همه “ One Hat Fits All ” و Cut-Copy-Past را مد نظر قرارمی دهند و مدارک سیستم مدیریتی سایر شرکت ها را به شما تحمیل می نماید.

 

این افراد دانش کافی برای پیاده سازی سیستم مدیریت اثربخش نداشته و با تعدادی شرکت های گواهی دهنده گمنام و ناشناخته همکاری می نمایند و این شرکت های گواهی دهنده ناشناخته، بدون پیاده سازی سیستم مدیریت، گواهی ایزو را برای سازمان شما صادر می نمایند.

بسیاری از سازمان هایی که از این افراد غیر متحصص استفاده می نمایند با از دست دادن وقت با ارزش، ‌پول،‌ منابع،‌ نتایج ملموسی از بهبود مستمر فرآیند های سیستم مدیریتی و ‌افزایش بهره وری را مشاهده نمی نمایند. سیستم مدیریتی این سازمان ها پس از اخذ ایزو کاملا رها می گردد.

 

 

 

چگونه مشاور ایزو را انتخاب نماییم؟

تجربه و توانایی مشاور ایزو درپیاده سازی ایزو ، اولین چیزی که برای انتخاب مشاور ایزو مد نظر قرار می گیرد بعد از تجربه و توانایی در شرح خدمات ایزو به سازمان،‌ مورد توجه قرار می گیرد.

شما باید مشاوری را انتخاب کنید که به شما اطمینان دهد که ایزو و سیستم مدیریتی را در زمان توافقی با شما بموقع، ‌متناسب با فعالیت های سازمان شما و بصورت اثربخش در سازمان شما استقرار نماید.

مشاور ایزو،‌ در چندین گام مشخص، اقدام به پیاده سازی ایزو و استقرار‌سیستم مدیریتی در سازمان شما می نماید. زمان پیاده سازی ایزو با توجه به اندازه سازمان، ‌صلاحیت کارکنان و پیچیدگی فرآیندها می تواند مشخص گردد.

 

 

برخی از مهمترین معیارهای انتخاب مشاور ایزو در زیر آمده است:

 

1. بررسی سوابق مشاور ایزو

قبل از انتخاب مشاور، سوابق مشاور خود را بررسی کنید و در صورت نیاز شواهد پیاده سازی موفقیت ایزو را از مشتریان قبلی مشاور بررسی نمایید پس از بررسی سوابق و رزومه مشاور سعی نمایید مشاوری را انتخاب کنید که در حد امکان تجربه پیاده سازی در رابطه با فعالیت های تولیدی و یا خدماتی شما را داشته باشد و یا حداقل در زمینه هایی شبیه به فعالیتتان تجربه داشته باشد. این امر در طول مدت پیاده سازی بسیار کمک کننده خواهد بود زیرا مشاور با روند فرآیند های و دستورالعمل ها در زمینه کاری شما آشنا بوده و با مشکلات موجود در روند ها آگاهی نسبی خواهد داشت.

 

 

2. آیا مشاور ایزو توانایی بر آورد سازی الزامات شما را دارد؟

شما باید فلسفه وجود سیستم های مدیریتی یکپارچه در کسب و کار خود را کاملا مشخص نمایید. هدفتان از نیاز به وجود سیستم های مدیریتی در سازمان می باید واضح باشد. تا زمانی که ایدئولوژی سازمان در خصوص نیاز به این سیستم ها حائز اهمیت می باشد. ادراک و نیاز واقعی شما تا هنگامی که مشخص نباشد نمی توان توانایی مشاوران را در برآورد سازی نیازتان برآورد نمود.

 

 

 

 

 

3. بررسی رویکرد مشاوره

حصول اطمینان از اینکه رویکرد مشاور ایزو متناسب با فرهنگ سازمان شما باشد و ارتباط مشاوردر طی ارائه خدمات مشاوره ایزو باید چهارچوبی برای مشارکت در کسب و کار شما باشد. به عنوان مثال در سازمانی با اندازه بزرگ، ‌رویکرد مشارکت سطوح مختلف مدیریت بصورت تیم های مختلف می تواند در استقرار اثربخشی سیستم مدیریت موثر باشد.

رویکرد برخی از مشاوران ایزو وابستگی کارکنان به مشاور می باشد به طوری که سیستم مدیریتی کامل در سازمان استقرار نیافته و شما پس از اخذ گواهینامه ایزو نیز نیاز به مشارو خواهید داشت.

آموزش و یادگیری تئوریک و اجرایی تمامی پرسنل سازمان در سیستم های مدیریت کیفیت رویکرد مشاوران سیستم ها مدیریت کیفیت ایده برتر پاسارگاد بوده تا از این طریق پس از اتمام دوره همکاری میان دوطرف اطمینان از اثر بخش بودن سیستم ها برای کارفرما مشخص باشد.

 

4. حضور منظم مشاور ایزو

مشاوری را انتخاب کنید که در محل شما جهت استقرار ایزو و آموزش مطابق قرارداد بصورت منظم حضور داشته باشد و برای سازمان شما زمان بگذارد.
متاسفانه بسیاری از مشاوران قبل از انعقاد قرارداد ادعای حضور منظم در محل کارفرما در طی پرو‍ژه را دارند ولی پس از عقد قرارداد حضور مشاور بصورت نامنظم در سازمان می باشد .مدت زمان حصور مشاوران در سازمان می تواند در بندی از قرار داد آورده شود.

مشاوران شرکت ایده برتر پارسارگاد علاوه بر درج ساعات کاری در قرارداد، معتقدند پیاده سازی سیستم های مدیریت تنها با حضور منظم و پیوسته در سازمان ها میسر خواهد بود.

 

5. برنامه ریزی دقیق

مشاوری را انتخاب کنید که برنامه زمان بندی واقع بینا نه ارائه نموده و مسئولیت های خود را در طی فرآیند استقرار ایزو در سازمان شما کامل تشریح نماید.

مشاوران پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت شرکت ایده برتر پارسارگاد پس از عقد قرارداد، با استفاده از نرم افزار Microsoft Project) MSP) تمامی مراحل پیاده سازی را در اختیار کارفرما قرار خواهند داد.

 

6. عقد قرار داد با مشاور

معمولا مشاوران از یک مینوت قرار داد که تقریبا کامل است استفاده می نمایند. قرار داد را به صورت کامل بررسی نمایید و از نکات جزئی آن به سادگی عبور نکنید. نکاتی که در قرار داد بسیار حائز اهمیت شامل:

– حداقل ساعات آموزشی برای مدیران و کارکنان (نفر / ساعت)
– تعداد انجام دقیق ممیزی های داخلی به تناسب سازمان
– حضور مشاور در هنگام انجام ممیزی شرکت CB از سازمان
– …

 

 

مشاور پیاده سازی ایزو, مشاور استقرار ایزو, مشاور پیاده سازی iso, مشاور استقرار iso, مشاوره و استقرار ایزو, مشاوره و استقرار iso, انتخاب مشاور ایزو, معیارهای انتخاب مشاور ایزو, سیستم مدیریت کیفیت خدمات