مشاوره بازاریابی (مدیریت بازار و محصول)

مشاوره بازاریابی در شرکت ایده برتر پاسارگاد ایران دارای مسیری متمایز و بر اساس یک مدل بازاریابی اختصاصی می باشد، این مدل بر گرفته از بهترین مدل های روز جهانی و هماهنگ شده با وضعیت اقتصادی، فرهنگی و مذهبی ایران است.

در تجزیه و تحلیل موردی ارائه شده توسط مشاورین بازاریابی و مارکتینگ عواملی همچون وضع داخلی و خارجی شرکت های بزرگ، کوچک و متوسط شرح داده می شود و درباره ماموریت، استراتژی ها، هدف های بلند مدت سیاست های کوتاه مدت تا سطح برنامه های روزانه مطرح می گردد.

بسیاری از اطلاعات موجود در تجزیه و تحلیل موردی در سیاست های بازاریابی و همچنین حضور مشاوره بازاریابی واقعیت های پذیرفته شده اند، اما گاهی این داده ها در قالب عقیده ها، نظرها، قضاوت ها و …ارائه می گردند. مشاوران حرفه ای بازاریابی در شکرت ایده برتر پاسارگاد ضمن بررسی اطلاعات و داده های کسب شده به ارائه راهکارهای خود می پردازند و در تمام مسیر همکاری روندها را بازنگری و بهبود می بخشند.

 

 

 

 

مراحل ارائه خدمات توسط مشاوران ایده برتر پاسارگاد

 

 

مشاوره بازاریابی, مشاوره حرفه ای بازاریابی, مشاوره بازاریابی و فروش, بازاریابی و فروش, بازاریابی, تدوین برنامه بازاریابی, مدیریت فروش, مدیریت بازار, انواع بازاریابی, مدیریت بازار, مدیریت بازاریابی, فروش حرفه ای, مدیریت بازار, رهبری بازار