مستندات و جزوات آموزشی

جهت دریافت اطلاعات و مستندات دوره های برگزار شده با دپارتمان آموزش ایده برتر پاسارگاد تماس بگیرید.

آموزش, دوره آموزش, کارگاه آموزشی, دوره مدیریت, دوره آموزشی مدیریت, کارگاه آموزشی تخصصی, دوره های تخصصی, کارگاه crm, کارگاه بازاریابی, دوره بازاریابی و فروش, دوره مدیریت ارتباط با مشتری, دوره راه اندازی باشگاه مشتریان