نانومارکتینگ

فناوری های نانومارکتینگ

 

نانومارکتینگ انجام آزمایشات غیر مضر و غیر مزاحم در مکان های خرید را امکان پذیر می کند، فرایند های ذهنی مصرف کنندگان را در شرایط واقعی رصد می کند، از فناوری های مختلف برای تجمع و تأیید نتایج بدست آمده ی ابزار های گوناگون نوروساینس استفاده می کند.
شاخص های میدانی نوروفیزلوژیک را با نتایج نورومارکتینگ آزمایشگاهی پیوند می دهد، ملاحظات اخلاقی مربوط به این ابزارهای جدید، کوچک و قابل حمل را مدنظر قرار می دهد.

فناوری نانو تا آن جایی پیشرفته است که می تواند ساختار های فیزیکی جدید را در یک فرایند تدریجی از مقیاس نانو تا مقیاس میکرو در نهایت مقیاس ماکرو بسازد.
از آن جایی که چنین پیشرفت هایی در عرصه ی مینیاتوری توجه بازارها و صنایع متعددی هم چون نساجی و آموزش را به خود جلب کرده است. حوزه های نظامی و هوانوردی به طور گسترده ای از این فناوری استفاده کرده اند و ابزارهایی را به کار می برند که می تواند پارامتر های فیزیولوژیک افراد را رصد و کنترل کند.

نانومارکتینگ

 

در همین راستا، صنایع بیوپزشکی برای تولید ابزارها و تجهیزات بیوانالیتیک در حوزه پزشکی سرمایه گذاری گسترده ای کرده اند. دانشگاه ها و شرکت ها به طور خاص بر روی طراحی و تولید فناوری های یاری دائمی به زندگی ( AAL ) متمرکز شده اند.

هدف این فناوری ها این است که از طریق رصد، کنترل، مراقبت از سلامتی افراد و بهبود سبک زندگی آن ها، میزان بستری شدن افراد در بیمارستان کاهش دهد.

نتیجه ی این نوآوری ها تولید ابزار های پوشیدنی و همراه بوده است که قادر هستند سیگنال های فیزیولوژیک، زیست و عصبی را ارسال کنند. در حوزه ی نوروساینس فناوری های نانو برای اندازه گیری سیگنال های نوروفیزیولوژیک، به خصوص در ارتباط با حالت های احساسی افراد مورد استفاده قرار می گیرد. این کار از طریق الگوریتم های پیچیده  که می توانند الگوهای خاص عصبی و فیزیولوژیک را در ارتباط با احساسات مختلف کد گذاری و طبقه بندی کنند، انجام می شود.