عوامل شکل دهنده آینده بازاریابی


در عصری که تغییرات به سرعت اتفاق می افتد،زمانی که به آینده فکر می کنید، 9 سال زمان بسیار زیادی است.
برای این که درک کنید در این مدت چه تحولاتی می تواند اتفاق بی افتد، سال 2007 را به خاطر بی آورید. کسی فیس بوک و توئتر را نمی شناخت، کتاب های الکترونیکی تقریباً وجود نداشتند، ابرها تنها در آسمان وجود داشتند، و حباب اعتباری که به بحرانمالی سال های بعد ختم شد، هنوز در حال بزرگتر شدن بود. باید اطمینان داشته باشیم که در چند سال آینده نیز با شگفتی هایی به همین اندازه بزرگ روبرو خواهیم بود که ماهیت آن ها در حال حاظر برای ما مبهم است.
با این حال، در این مدت روند هایی که تا حدی قابل پیش بینی هستند وجود دارند که مدیران بازاریابی می توانند برای مواجهه آمادگی های لازم را بدست آورند.

 


مشاغل مدیریتی در حال تحول

تحلیلی ک اخیراً درمورد شغل های مدیریتی انجام شدنشان داد که زمانی که افراد به این رده می رسند، مهارت های رهبری و دانش عمومی کسب و کار آن ها نسبت به مهارت ها و قابلیت های که این افراد را به این جایگاه ها رسانده است اهمیت بیشتری پیدا می کند.
مدیر ارشد اطلاعات، مدیر ارشد فناوری و یا مدیر بازاریابی که به عنوان یکی از اعضای تیم رهبری سازمان محسوب می شود، یکی از ارکان سازمان است که می تواند بدون داشتن رتبه مدیریتی یکی از مهم ترین ابعاد فعالیت سازمان را رهبری کند و تحسین سایر بخش های آن را برانگیزد.

مهارت هایی که به طور روزافزونی اهمیت پیدا می کنند عبارتند از:
ارتباطات قوی، تمایل برای مشارکت، و تفکر استراتژیک.
اعضای موفق تیم مدیریت سازمان در ارتباط با تصمیمات کلیدی و انتخاب های استراتژیک به مدیر اجرایی مشاوره می دهند، اما در اغلب موارد اطلاعات خود را به وی منتقل می کنند.

 

بازاریابی آینده

 

روند های قابل پیش بینی بازار

دومین گروه از نیروهای تاثیر گذار بر آینده بازاریابی به طور گسترده مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. هدف ما در اینجا این است به روند های اساسی اشاره کنیم که مؤید این نکته است که بازاریابی در آینده به طرز چشم گیری پیچیده خواهد شد و بسیار سریع تر از آن که شرکت ها بتوانند خود را با آن منطبق کنند، دچار تغییر وتحول خواهد شد.
آثار متقابل رون های زیر را در نظر بگیرید:
تغییرات جمعیت شناختی
مصرف کنندگان متصل و توانمند
فناوری های جدید که هدفگیری مصرف کنندگان در سطحی بسیار ریز را امکان پذیر می سازد.
ظهور بازارهای جهانی در چین، هند، برزیل و اندونزی
رسانه های جدید ( سینما، ویوئو، حمایت مالی، ایمیل مستقیم، و…… )

کانال های توزیع به عنوان اکوسیستم های پیچیده ای از شرکای متصل به هم
تبعات قابل پیش بینی این روند قطعاً باعث تسریع فرایند پیچیده شدن و چند پاره شدن بازارها خواهد شد. انتقال قدرت به مصرف کنندگان ادامه پیدا خواهد کرد و گسترش روزافزون رسانه ها و کانال هل استمرار خواهد یافت.
به طور همزمان، کاهش هزینه های ارتباطات و تسهیل دسترسی به فناوری های تولید باعث خواهد شد که رقبای جدید و ارزان قیمتی از هر گوشه از دنیا وارد بازار شوند. این روندها چشم انداز هیجان انگیز و ترسناکی برای بازاریابان خواهد بود؛ افرادی که از آن ها انتظار می رود تا خلاق باشند، با فناوری های نوین آشنایی داشته باشند، متفکران جهانی، و رهبران نتیجه محور باشند.