عناوین و سرفصل های آموزشی

آموزش و تربیت سرمایه انسانی در حوزه تحولات فرهنگی و مدیریت بر آن و لزوم سرمایه گذاری در این مزنه که موجب خلق مزایای فراوان و پایدار خصوصا در ساختار نظام فرهنگی در کشور خواهد بود، که از طریق توانمندسازی و آموزش مدیران، کارکنان و دانشجویان امکان پذیر است.


این آموزش ها به فعالیت ها و برنامه های از پیش طراحی شده ای که هدف از آنها ایجاد یادگیری در فراگیران باشد، اطلاق می شود. به تعبیری دیگر، تجربه ای است مبتنی بر یادگیری در جهت توانمندسازی برای حل مسائل حرفه ای و سازمانی به منظور ایجاد تغییرات در افراد تا بتوانند توانایی خود را برای انجام دادن کار بهبود بخشند.

عناوین و سرفصل های آموزشی برای آموزش مدیران و متخصصان فعال در کسب و کارهای متنوع عبارتند از: 

 

 

ردیف

عناوین و سرفصل های دوره های آموزشی 

1

آموزش مدیریت و کسب و کار

2

آموزش سیستم های مدیریت کیفیت

3

آموزش تربیت پژوهشگر حرفه ای

4

آموزش رم افزارهای مهندسی و مدیریتی

 

 

 

 

آموزشی, آموزش, کارگاه آموزشی, آموزش مدیران, برترین آموزشگاه, برترین موسسه, کارگاه آموزشی مدیران, دوره آموزشی, عناوین آموزشی, آموزش متخصصین, آموزش crm, آموزش hr, دوره های آموزشی, دوره های آموزشی مدیریت