شکل یا تصویر تبلیغ


تأثیر تبلیغ شکل یا تصویر را درمورد محصولات دارای درگیری بالا راحت تر می توان مشاهده کرد، پس بهتر است بحث را با یک مثال از این نوع، یعنی اتومبیل ولوو آغاز کنیم. طی سال ها، ولوو تبلیغ یا شکل تصویر خود را بر ایمنی متمرکز کرده است.

از طریق تکرار، تصویری قوی از اتومبیل ولوو به عنوان یک اتومبیل امن ساخته شده است. اکثر مردم، بر روی یک مقیاس 10 تایی، بالاترین نمره را از نظر ایمنی، در مقایسه با دیگر اتومبیل ها، به ولوو می دهند. اکنون ایمنی یکی از اجزای جداناشدنی ادراک ما از این نام تجاری شده است. (این واقعیت که این اتومبیل واقعا بر پایه این فرض عرضه می شود، البته یکی از عوامل مهم در موفقیت این مبارزه تبلیغاتی است ـ ولی این موضوع داستان دیگری دارد). 


پس، یکی از تأثیرات تبلیغ تصویر یا شکل، ایجاد تغییرات تدریجی در ادراکات ما نسبت به یک نام تجاری، با توجه به یک خصیصه معین است ـ در مورد ولوو، ایمنی ( یه عبارت دیگر، ایجاد تغییرات لب مرزی در ارزش گذاری ذهنی ما نسبت به یک نام تجاری بر پایه آن خصیصه). این امر غالبا پس از فقط یک بار در معرض تبلیغ قرار گرفتن، ادراک شدنی نیست، زیرا اگر تغییری روی دهد، کوچک تر از آن است که به چشم ما آید.


اکنون طبقه محصولی با در گیری کم درنظر می گیریم ـ افشانه مو ـ و تاریخچه تبلیغ تصویر برای آن بررسی می کنیم. اولین نام های تجاری افشانه مو اساسا نبرد خود را برای تحصیل سهم بازار، بر پایه خصیصه « حفظ حالت مو» آغاز کردند. یعنی، هر یک از نام های تجاری، مدعی حفظ حالت مو بودند. در محدوده ای که تمامی رقبا مدعی یک مطلب واحد می شوند، ما به آن ها نام های تجاری « من ـ نیز » می گوییم.

 

 


برای گریز از این امر، یکی از نام های تجاری شروع به طرح این ادعا کرد که « حالت مو را برای مدت طولانی تر حفظ می کند ». درست مانند اتومبیل ولوو که مدعی شد که ایمن تر است و از این رو در ذهن مردم و بر روی مقیاس تصویر ایمنی، مقام بالاتری را نسبت به دیگر اتومبیل ها کسب کرد. به این ترتیب، این نام تجاری افشانه مو مردم را آگاه کرد که برخی از نام های تجاری افشانه مو ممکن است حالت مو را در مقایسه با دیگر نام های تجاری، برای مدت طولانی تری حفظ کند.

 

این نام تجاری، سپس، تلاش کرد که ادراکات ما از خود را به این خصیصه تغییر دهد و ارزش گذاری ذهنی مرزی مصرف کنندگان نسبت به « مدت زمان حفظ حالت مو» را افزایش داد. نام تجاری بعدی افشانه مو که وارد بازار شد، به جای حمله به نام تجاری پیشتاز، زیرکانه از نبرد بر سر « مدت حفظ حالت مو » اجتناب کرد. این نام تجاری مدعی شد که نه تنها « حالت مو را به مدت مو حفظ می کند » بلکه « شانه زدن مو را آسان می کند » ـ یک فایده دو گانه.

برای انجام این امر، این نام تجاری به شکلی موفقیت آمیز روی این واقعیت سرمایه گذاری کرد که هر افشانه مویی که حالت مو را به مدت طولانی تر حفظ کند، شانه زدن مو را سخت می کند ـ و یا تا آن زمان چنین بود. این مثال های مربوط به تبلیغ تصویر یا شکل برای افشانه مو و اتومبیل نشان می دهند که یکی از تأثیرات تبلیغ آن است که ادراکات ما را از یک نام تجاری با یک خصیصه معین («نظیر حفظ حالت مو به مدت طولانی تر » یا « شانه کردن آسان تر») تغییر دهد، و با تداعی نام های تجاری با آن خصیصه در ذهن ما، پیوستگی آن را با این خصیصه، در مقایسه با نام های تجاری رقیب، بیشتر کند.


اندازه گیری تأثیرات تبلیغ تصویر بر ما، حتی کار را پیچیده تر می کند، زیرا این تأثیرات ممکن است مستقیما بر خود شکل یا تصویر نام تجاری عمل نکند. تبلیغ تصویر یا شکل ممکن است تفاوت های کوچک فزاینده ای در تعریف از یک نام تجاری ایجاد کند، همانگونه که در مورد ولوو چنین بود ـ اما آگاهی هدف آن ایجاد تغییرات نه چندان زیادی در خود تصویر نام تجاری است، ولی متوجه کسانی است که ما با چشم ذهن خود آنان را استفاده کنندگان نوعی آن نام تجاری می دانیم.

شکل یا تصویر تبلیغ, تعریف تبلیغات, تبلیغات بنری, شرکت تبلیغات, تبلیغات اینترنتی رایگان, تبلیغات سایت, انواع تبلیغات, تبلیغات اینترنتی چیست, تبلیغات چیست, مشاوره تبلیغات, مشاوره برندینگ, شرکت تبلیغاتی, تبلیغات آنلاین