سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۰

آشنایی با سیستم مدیریت کیفیت  ISO 9000 – Quality management خانواده ISO 9000 جنبه های مختلف مدیریت کیفیت را تحت پوشش قرار می دهد و شامل برخی از استانداردهای شناخته شده ISO است. شرکت ها و سازمان هایی که می خواهند اطمینان یابند که محصولات و خدماتی که به طور مدوام به مشتریان خود ارائه می دهند با بهترین کیفیت ممکن بوده و به طور مداوم بهبود می یابد. می توانند با استفاده از استاندارد های ارائه راهنمایی و ابزار های ارائه شده در خانواده ISO 9000 بهره برند. شرکت ها و سازمان های بسیاری تلاشی وصف نا شدنی برای دستیابی به کیفیت مورد نظر مشتریان انجام خواهند داد و اغلب در این مسیر با دشواری های فراوانی روبرو هستند. آنها سعی دارند با افزایش بهره وری و کیفیت میزان سود حاصل از کسب و کار خود را افزایش دهند.   استاندارد در خانواده ISO 9000 عبارتند از:

 • ISO 9001: 2008 شامل مجموعه از الزامات سیستم مدیریت کیفیت می باشد.
 • ISO 9000: 2005 مفاهیم و زبان عمومی را پوشش می دهد.
 • ISO 9004: 2009 در مورد چگونگی ساخت یک سیستم مدیریت کیفیت بهتر و موثرتر تمرکز دارد.
 • ISO 19011: 2011 مجموعه راهنمایی های لازم در ممیزی های داخلی و خارجی از سیستم های مدیریت کیفیت می باشد.

 

 

 

 

  سوالات رایج در سیستم مدیریت کیفیت "ایزو ۹۰۰۰"

 1. چگونه یک شرکت می تواند کیفیت محصولات یا خدماتی که به مشتریان ارائه می دهد را افزایش دهد؟
 2. چگونه ISO 9000 – Quality management کار می کند؟
 3. چرا ISO 9000 – Quality management مهم است؟

 

اصول ISO 9000 – Quality management

 1. تمرکز بروی مشتری
 2. رهبری
 3. مشارکت افراد سازمان
 4. رویکرد فرآیند به مدیریت کیفیت
 5. راهکار سیستمی در مدیریت
 6. بهبود مستمر
 7. راهکارهای واقعی برای تصمیم گیری
 8. روابط تامین کننده

  با توجه به اینکه سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۰ به نوعی زمینه ساز پیاده سازی موثر دیگر استانداردها ایزو می باشد لذا مشاوران سیستم های کیفیت ایده برتر پاسارگاد با پیاده سازی تمامی اصول هشت گانه ایزو ۹۰۰۰ سعی در طرحریزی قوی ایزو ۹۰۰۰ داشته تا مقدمات لازم برای سایر استانداردها نیز فرآهم شود.

لطفا صبر کنید

سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۰, سیستم مدیریت کیفیت, ایزو ۹۰۰۰, پیاده سازی ایزو ۹۰۰۰, پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت, استقرار ایزو ۹۰۰۰, الزامات سیستم مدیریت کیفیت, الزامات ایزو ۹۰۰۰, ایزو ۹۰۰۰ چیست, بهبود مستمر