راهکار های افزایش تقاضا

هدف نهایی بنگاه های اقتصادی و شرکت های تجاری افزایش تقاضا و فروش و به تبع آن سودآوری می باشد که در نهایت منجربه غلبه بر رقبای موجود در بازار خواهد شد. فروش یک روش است و در کلمه خلاصه می شود به اعتماد، مراقبت و غرور. از سوی دیگر رفتار خریداران محصولات و یا خدمات با تغییر شرایط تغییر می کند. لذا برای موفقیت بنگاه های اقتصادی و شرکت های تجاری در این بازار کارشناسان و نیروهای بازاریابی و فروش بایستی رویکرد متفاوتی داشته باشند تا بتوانند بقای سازمان خود را تضمین کرده و در شرایط متفاوت مانند بحران های اقتصادی، در بازار حضور داشته باشند. بی تردید رفتار خریداران در دو دهه اخیر به واسطه ورود فناوری اطلاعات بسیار فرق کرده است و نیز مدام در حال تغییر می باشد.

به طور کلی مشتریان به دلیل داشتن حس ترس نسبت به یک برند، بیشتر تمایل دارند پیش از خرید آن محصول را آزمایش کرده و مزایا و معایب آن را مورد ارزیابی قرار دهند. اعتماد آن ها به سخنان فروشندگان کمتر و تمایل بیشتری به تصدیق نفر دوم و سوم یا منابع اطلاعاتی دارند. وجود پایگاه های قوی اطلاع رسانی و نظر سنجی در فضای مجازی بخصوص جوامع مجازی این اطلاعات را در اختیار آنان قرار می دهد.
معمولاً تیم بازاریابی و فروش سعی دارد تا به صورت هدفمند با کمترین تلاش بیشترین نیاز را مرتفع سازند. به عبارت دیگر قانون دست نامرئی آدم اسمیت یکبار دیگر بکار می رود تا تلاش های بازاریابی که اغلب با هدف کسب سود صورت می پذیرد به ابزاری جهت برآوردن نیازهای جامعه بدل شود. در این میان تیم ها و مدیران بازاریابی خلاقی نیز وجود دارند که با خلق نیاز و یا با استفاده از ابزار لازم با ایجاد نیاز در بازار، برای محصول یا خدمت بنگاه خود تقاضای لازم را خلق و نسبت به فروش آن اقدام می نمایند. لذا می توان نتیجه گرفت که بازاریابی عامل اصلی موفقیت بنگاه های اقتصادی و شرکت های تجاری بشمار می رود.

واژه بازاریابی نباید با مفهوم قدیمی آن یعنی فروش اشتباه شود. معنا و مفهوم جدید بازاریابی تامین نیازهای مشتری و یا خلق نیاز برای او می باشد. اکنون در دهه ای که ما زندگی می کنیم همه شرکتها از لحاظ تبلیغات و بازاریابی و هزینه نمودن بسیار زیاد در صف اول قرار گرفته اند. هرگز در طول تاریخ، رسیدن شمار زیادی از مردم به اهدافشان امکان پذیر نبوده است. بنگاه های اقتصادی و شرکت های تجاری در صورتی می تواند به هدفشان برسند که در راستای آن ماه ها و شاید سال ها تلاش و سعی نمایند. وظیفه مدیر بازاریابی این است که به بهترین نحو کمک کند تا بار زیاد فشار کم و هدفمند شود.

از این سوی فناوری اطلاعات ابزاری را در اختیار مدیران و تیم بازاریابی قرار می دهد تا با استفاده از آن بتوانند با هزینه اندک بازخورد قابل ملاحضه ای داشته باشند.  به عبارت دیگر فناوری اطلاعات و شناخت آن در بازاریابی راهکارهای افزایش تقاضا را بدنبال خواهد داشت. بازاریابی امروزی با استفاده از جوامع مجازی، امکان تبلیغات وسیع و به نسبت کم هزینه را فرآهم نموده اند است. وجود فضا های گپ دوستانه امکان نفوذ و تبلیغ را فرآهم آورده به نحوی که می توان نظر خاصی نسبت به یک محصول یا خدمت خاص بیان نموده و نظرات مساعد را نسبت به آن جلب نمود. در کل فناوری اطلاعات ابزاری نوین در بازاریابی امروزی بشمار می آید.