دوره های آموزشی تربیت پژوهشگر حرفه ای

موفقیت و توسعه در هر جامعه نیازمند گسترش رویکرد پژوهشی در آن جامعه است. در این نوع نگاه قبل از اتخاذ هر تصمیم مهم به یافته های پژوهش های قبلی که به موضوع تصمیم گیری ارتباط دارد توجه می شود. کسانی که در فعالیت های خود رویکردی پژوهشی دارند با تجزیه و تحلیل مشاهدات خود به بهترین راه حل ها می اندیشند.

موفقیت در تمام فعالیت های مربوط به توسعه صنایع، کشاورزی، خدمات و غیره به نحوی به گسترش پژوهش بستگی دارد. در واقع پژوهش یکی از محورهای مهمی است که ضامن پیشرفت و توسعه پایدار در هر کشور به شمار می آید. همه آن چه که به عنوان پیشرفت علوم در اعصار مختلف تاریخ می شناسیم حاصل تلاش افرادی است که در کار خود رویکردی پژوهشی داشته اند.

 

%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c

 

یک پژوهشگر موفق نگاهی عالمانه به پدیده های اطراف خود دارد. ذهن پرسشگر همواره برای انجام موفقیت آمیز پژوهش خود، از روش های علمی و پذیرفته شده استفاده می کند.
بر این اساس شرکت ایده برتر پاسارگاد سعی بر آن دارد تا با به کارگیری روش های نوین، برای پیشرفت و توسعه دانش به تربیت حرفه ای پژوهشگر بپردازد لذا دوره های پیشرفته ای برای این منظور درنظر گرفته است تا نیاز های افراد علاقه مند را تامین نماید.

  • اصول و مفاهیم رزومه نویسی کارا
  • آشنایی با شیوه های تولید و چاپ مقالات علمی
  • آشنایی با نحوه داوری مقالات پژوهشی و ترویجی
  • آشنایی با اصول اساسی پروپزال (Proposal) نویسی
  • آشنایی با آئین نگارش پایان نامه
  • استخراج مقالات علمی – پژوهشی از پایان نامه
  • کارگاه شناسایی موضوع تحقیق
  • کارگاه جست و جو در پایگاه های علمی
  • آشنایی با نحوه چاپ کتب دانشگاهی

 

دوره های آموزشی, برگزاری دوره آموزشی, برگزاری دوره های آموزشی, برگزاری کارگاه آموزشی, برگزاری کارگاه مدیریت, برگزاری دوره مدیریت, کارگاه تخصصی, لیست کارگاه های تخصصی مدیریت, دوره های تخصصی, برترین کارگاه های مدیریتی, بهترین کارگاه های مدیریتی, کارگاه تخصصی در ایران