درخواست اعطای نمایندگی

شرکت ایده برتر پاسارگاد از سراسر کشور نمایندگی فعال می پذیرد. همکاری در حوزه آموزش، برگزاری دوره های آموزشی و صدور گواهینامه درحال حاضر قابل اعطا می باشد.

franchise

فرآیند اعطای نمایندگی:

1. مراجعه به وب سايت www.toptenidea.com بخش درخواست نمایندگی
2. پرکردن فرم درخواست و ارسال آن
3. تشکیل پرونده توسط تیم امور نمایندگان شرکت ایده برتر پاسارگاد
4. اطلاع به نماینده جهت ارسال مدارک شامل رزومه و اطلاعات اعضای هیئت مدیره
5. بررسی صلاحیت عمومی متقاضی و انجام مصاحبه اولیه با وی از سوی امور نمایندگان
6. معرفی نماینده به هیئت مدیره و اخذ تائیدیه
7. درخواست کتبی روی سربرگ شرکت با امضاء صاحبان امضاء و مهر شرکت
8. کپی شناسنامه و کارت ملی اعضاء هیئت مدیره
9. اساسنامه و آخرین تغییرات روزنامه رسمی شرکت به همراه کپی اجاره نامه یا سند ملک محل شرکت
10. کپی رتبه بندی و يا تاییدیه های سازمان های گواهی دهنده در صورت وجود (شواری عالی انفورماتیک، وزارت صنایع، وزارت علوم، پارک علم و فناوری، اتحادیه های صنفی، معاونت برنامه ریزی و توسعه راهبردی ریاست جمهوری، سازمان مدیریت صنعتی و …)
11. کپی 3 تائیدیه حسن انجام کار از مشتریان شرکت در صورت وجود
12. بررسی مدارک و تکمیل پرونده
13. تنظیم قرارداد در دو نسخه و ارسال برای مهر و امضاء برای نماینده
14. عودت دو نسخه امضاء شده از جانب نماینده برای شرکت
15. مهر و امضاء قرارداد توسط ایده برتر پاسارگاد
16. ارسال قرارداد و گواهی نمایندگی برای نماینده

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

نمایندگی, نمایندگی فروش, نماینده, نمایندگی مجاز, لیست نمایندگی های مجاز, نماینده ارائه خدمات, نماینده گی در ایران, نمایندگی مجاز در ایران, لیست نمایندگی ها, لیست نمایندگی های مجاز در ایران