درخواست اعطای نمایندگی

شرکت ایده برتر پاسارگاد از سراسر کشور نمایندگی فعال می پذیرد. همکاری در حوزه آموزش، برگزاری دوره های آموزشی و صدور گواهینامه درحال حاضر قابل اعطا می باشد.

franchise

فرآیند اعطای نمایندگی:

1. مراجعه به وب سايت www.toptenidea.com بخش درخواست نمایندگی
2. پرکردن فرم درخواست و ارسال آن
3. تشکیل پرونده توسط تیم امور نمایندگان شرکت ایده برتر پاسارگاد
4. اطلاع به نماینده جهت ارسال مدارک شامل رزومه و اطلاعات اعضای هیئت مدیره
5. بررسی صلاحیت عمومی متقاضی و انجام مصاحبه اولیه با وی از سوی امور نمایندگان
6. معرفی نماینده به هیئت مدیره و اخذ تائیدیه
7. درخواست کتبی روی سربرگ شرکت با امضاء صاحبان امضاء و مهر شرکت
8. کپی شناسنامه و کارت ملی اعضاء هیئت مدیره
9. اساسنامه و آخرین تغییرات روزنامه رسمی شرکت به همراه کپی اجاره نامه یا سند ملک محل شرکت
10. کپی رتبه بندی و يا تاییدیه های سازمان های گواهی دهنده در صورت وجود (شواری عالی انفورماتیک، وزارت صنایع، وزارت علوم، پارک علم و فناوری، اتحادیه های صنفی، معاونت برنامه ریزی و توسعه راهبردی ریاست جمهوری، سازمان مدیریت صنعتی و …)
11. کپی 3 تائیدیه حسن انجام کار از مشتریان شرکت در صورت وجود
12. بررسی مدارک و تکمیل پرونده
13. تنظیم قرارداد در دو نسخه و ارسال برای مهر و امضاء برای نماینده
14. عودت دو نسخه امضاء شده از جانب نماینده برای شرکت
15. مهر و امضاء قرارداد توسط ایده برتر پاسارگاد
16. ارسال قرارداد و گواهی نمایندگی برای نماینده

 

[contact-form-7 id=”129″ title=”درخواست اعطای نمایندگی”]

نمایندگی, نمایندگی فروش, نماینده, نمایندگی مجاز, لیست نمایندگی های مجاز, نماینده ارائه خدمات, نماینده گی در ایران, نمایندگی مجاز در ایران, لیست نمایندگی ها, لیست نمایندگی های مجاز در ایران