جهت یابی شرکت به طرف بازار

 

ایده برتر پاسارگاد، مدیریت بازاریابی را تلاش آگاهانه ای تعریف کردیم که برای حصول پیامد های مثبت مبادله با بازار های هدف صورت می پذیرد.
اما سؤال این است که چه طرز تفکری باید راهنمای این تلاش های بازاریابی باشد؟ و در این میان منافع سازمان، مشتریان و جامعه، هر کدام، تا چه حد اهمیت دارند.

در بسیاری از موارد منافع این گروه ها با یکدیگر در تضاد است. برای مثال، یکی از معروف ترین محصولات شرکت دکستر، نوعی کاغذ بود که از پارگی چای کیسه ای در آب جوش جلوگیری می کرد. متأسفانه مواد اولیه ای که برای تولید این کاغذ مورد استفاده واقع می شد، حدود 98% ضایعات خطرناک سالانه این شرکت را تشکیل می داد. یعنی در حالی که شرکت دکستر در جهت حفظ منافع مشتریان عمل می کند، همزمان و آشکارا محیط زیست را نیز آلوده می سازد.

 

بازار

 

روشن است فعالیت های بازاریابی باید تحت لوای یک طرز تفکر معقول بازاریابی انجام گیرند. این طرز تفکر باید واجد کارآیی مؤثر و از لحاظ اجتماعی مسؤلانه باشد. در این شرکت یک گروه عملیاتی از کارکنان که نمایندگی از دوایر محیط زیست، حقوقی، تحقیق و توسعه و بازاریابی در آن عهده دار وظایفی بودند، برای حل و فصل مشکلات ضایعات خطرناک مأمور شدند. این گروه سرانجام مؤفق شد مشکل ضایعات را برطرف کند. پس از آن سهم بازار شرکت افزایش یافت. در واقع شرکت مؤفق شد ضایعات خطرناک را از فرآیند تولید خود حذف نماید.