تهیه جداول کمپین‌های تبلیغاتی بر اساس CIG

کمپین تبلیغاتی

به مجموعه عملیات برنامه ریزی شده برای تبلیغ کردن یک موسسه یا کالا های آن را کمپین تبلیغاتی advertising campaign می گویند که یکی از مهم ترین عناصر برنده شدن یک برنامه جامع برندینگ است. این برنامه مواردی را که شما برای برنده شدن به آن نیاز دارید تعریف می کند. هر کمپین تبلیغاتی بسته به اوضاع و نوع بازار و مخاطبان تبلیغات ممکن است به روش مخصوص به خود انجام شود.

 

کمپین تبلیغاتی چگونگی فعالیت های زیر را نشان می دهد:

 تجزیه و تحلیل موقعیت کلی/  تهیه یک تصویر سریع از سازمان/  مرور و شناسایی محصولات/  تجزیه و تحلیل مشتریان/  برنامه فعلی پیشبرد یا توسعه فروش/ 
 تجزیه و تحلیل swot/  هدف های بازاریابی/  بازار هدف/  اهداف و استراتژی های تبلیغات/  جایگاه سازی/  استراتژی پیام/  برنامه ریزی رسانه/ 
 تهیه الگوی مراحل اجرایی کمپین/  تعیین بودجه تبلیغاتی/  جدول زمانبندی مراحل اجرایی/ 

 

 

 

جزئیات فرآیند نگارش و تدوین کمپین تبلیغاتی

فاز اول – تحقیق و پژوهش:

تعریف اهداف و مخاطب هدف، تحقیق آگاهی برند، بررسی اقدام های سابق و نتایج حاصل، تحلیل بازار، بررسی رقابت ها و روندها،  شناسایی فرصت ها و نیازهای برآورد نشده، آمار فعلی فروش و نرخ مراجعه مشتریان

فاز دوم – تدوین استراتژی:

تعریف اهداف استراتژیک و مزایای مشتری، تعریف شخصیت و جایگاه یابی برند، استراتژی پیام و استراتژی رسانه ، استراتژی جذب و فراخوان دعوت، پیش بینی اولیه بودجه و زمان اجرا، پیشنهاد برنامه تولید.

فاز سوم – ایده پردازی و خلاقیت:

تعریف استراتژی خلاق ، ایجاد رهیافت بصری، خلاصه کردن ایده ها، برنامه انسجام و هماهنگی رسانه ها، یکپارچه سازی محتوا، تولید محتوا و مفهوم، 

 فاز چهارم – برنامه ریزی رسانه:

بررسی جغرافیا و فصل بندی، تحلیل رقابتی رسانه های رقبا، تعیین فراوانی، مزایا و بودجه خرید رسانه، طراحی گردش محتوا در رسانه ها، بازبینی کنترل رسانه ها، 

فاز پنجم – مدیریت تولید:

ایجاد برنامه تولید، چک لیست ابزار، منابع انسانی و ابزارهای کنترل 

فاز ششم – بودجه بندی و زمان بندی: 

تعیین بودجه نهایی تولید + رسانه + خلاقیت ، جدول زمان بندی و کنترل پروژه، تهیه جدول زمانبندی انتشار، 

فازهفتم – اجرای برنامه:

پیاده سازی استراتژدی پیام رسانه و خلاقیت، طرف قراردادها و پیمانکاران، اقدامات کنترلی اجرا

فاز هشتم – ارزیابی اثربخشی:

مقایسه آمار فروش همزمان با اجرای کمپین، بررسی انحراف بودجه و برنامه ، بررسی میزان نرخ مراجعه و نرخ سفارش، نسبت نرخ بازگشت سرمایه، برنامه های اصلاحی

 

 

کمپین تبلیغاتی, اجرای کمپین تبلیغاتی, مشاوره کمپین تبلیغاتی, نمونه کمپین تبلیغاتی, مراحل طراحی کمپین تبلیغاتی, انواع کمپین تبلیغاتی, آژانس تبلیغاتی, برترین آژانس تبلیغاتی, مشاور تبلیغات, برندینگ, مشاور برندینگ, برندسازی, مشاور تبلیغات و برندینگ, بازاریابی