تجزیه و تحلیل امور بازاریابی و تبلیغات

استراتژی تجزیه و تحلیل بازاریابی برای هر سازمانی که خواهان موفقیت مبادله محصولات و خدماتش در بازار می باشد، عنصری کلیدی محسوب می شود. یک برنامه بازاریابی استراتژیک معمولا از استراتژی کلی سازمان نشات می گیرد و به عنوان راهنما برای برنامه و سیاست های خاص بازاریابی به کار می رود. استراتژی تجزیه و تحلیل بازاریابی بر اساس تجزیه و تحلیل موقعیت و بر اساس ارزیابی از شرایط بازاری که شرکت با آن روبروست، خط محصول و تک تک برندهای آن می باشد. از طریق تجزیه و تحلیل موقعیت درک شرکت را از بازارها و فرصت های متفاوتی که ارائه می دهد، رقابت، بخش های مختلف بازار و بازارهای هدف توسعه می دهد.

دو جنبه مهم استراتژی تجزیه و تحلیل بازار شامل تجزیه و تحلیل فرصت و تجزیه تحلیل رقابتی می باشد که به بررسی آنها می پردازیم. تجزیه تحلیل دقیق از بازار باید منجر به فرصت های بازار جایگزین مانند خطوط محصول موجود در بازارهای فعلی یا جدید، محصولات جدید برای بازارهای فعلی و یا محصولات جدید برای بازارهای جدید شود.

 

 

 

 

فرصت های بازار حوزه هایی هستند که در آنجا روندهای تقاضای مناسبی وجود دارد و یا نیازهای مشتری و فرصت ها برآورده نشده اند، جایی که می توانند به طور اثربخشی رقابت کند که با تجزیه و تحلیل فرصت ها می توان به آنها دست یافت. فرصت ها از درک یک نیاز یا خواسته در جامعه و توان پاسخگویی به آن شکل می گیرد. پس هر چقدر که قدرت درک و تشخیص نیازهای جامعه و توان پاسخگویی به آن ها در ما بیشتر شود، فرصت های بیشتری را می توانیم بیابیم. با تجزیه‌ و تحلیل فرصت‌ هاى بازار و استفاده صحیح از فرصت‌ها است که یک شرکت مى‌تواند به اهداف خود دست یابد. لازمه تجزیه‌ و تحلیل فرصت‌ هاى بازار، در اختیار داشتن اطلاعات صحیح و به موقع بازاریابى است.

 

مشاور تبلیغات


مشاور تبلیغات كسی است كه بینش و دانش وسیعی در بازاریابی و تبلیغات داشته، با توجه به تخصص ها و دانش های مرتبط با تبلیغات؛ مانند: روابط عمومی،‌ ارتباطات، اقتصاد،‌ جامعه شناسی، ادبیات، فلسفه، زبان شناسی، روانشناسی و بازاریابی بتواند برای برنامه ارتباطات بازاریابی به ویژه كمپین تبلیغات تصمیم سازی، تصمیم گیری و برنامه ریزی كند.

در واقع عمل مشاوره تبلیغات یک فرآیند علمی است که از تحقیقات و پژوهش آغاز می شود و پس از طی مراحل تحلیلی به ارائه راهکار منجر می شود. یک مشاوره مؤثر تبلیغات وظیفه شفاف سازی ذهن سازمان را با توجه به داده های آماری، تحلیل های علمی و مشاهدات عینی و تجربی بر عهده دارد. به بیان دیگر مشاور تبلیغاتی درشركت ها و سازمان ها كمك می كند تا آرایش سخت افزاری، نرم افزاری و فكر افزاری ارتباطات بازاریابی تقویت شود و اهداف بازاریابی هرچه بیشتر با اهداف سازمانی همسو گردد.

این همسویی می تواند برای یكپارچه سازی منابع بازاریابی، تسهیل فرایندهای بازاریابی،  سهولت ارتباطات،  خدمات،‌  فروش،‌ تولید و تجزیه تحلیل سازمان باشد.

 

 

انواع مشاوران

 

برخی از نظریه پردازان مشاوران تجاری،‌ مدیریتی و تبلیغاتی را به دوگروه زیرتقسیم بندی می كنند:


الف) مشاوران سیستمی:

نظریه سیستمی یك رشته مطالعات علمی است كه درآن ساختار پدیده ها، وابستگی اجزاء روش ها، معیارهای دائم و موقتی، رابطه های درونی و بیرونی، تأثیرهای احتمالی و… مورد بررسی قرارمی گیرند تا بتوانند اصول حاكم براجزا را بسنجند. درمشاوره سیستمی نیز، بررسی و تصمیم گیری درباره ساختاری از پدیده های علمی، هنری، تكنولوژیكی و… با وابستگی اجزاء روش ها، معیارهای دایمی و موقتی با رابطه های درونی و بیرونی و تأثیرهای احتمالی بر روی ذهن ها و فكرهای مخاطبان انجام می پذیرد.

 

ب‌) مشاوران استراتژیكی:

استراتژی ها به خصوص استراتژی های تبلیغاتی ابزاری هستند كه شركت ها و سازمان ها می توانند بدان وسیله به هدف های بلند مدت بازاریابی خود دست یابند. درحالت دیگر، استراتژی تبلیغاتی علم تنظیم نقشه ای است برای حصول هدف هایی درمرحله ای خاص از ترویج و ترفیع محصول و معرفی آن یا خدمت به بازار.
مشاوران استراتژیكی مشاورانی هستند كه با توجه به چشم انداز و نگرش بلند مدت سعی درتنظیم و نقشه ها و راهكارهایی برای دستیابی سازمان به اهداف بلند مدت تبلیغاتی دارند.

مشاوران تبلیغات ایده برتر پاسارگاد با درنظر گرفتن تمام موارد و سفارشی سازی برای سازمان درخواست کننده می تواند شما را در رسیدن به اهدافتان یاری رساند.

 

 

 

 

مشاور تبلیغات, مشاوه تبلیغات, بازاریابی, تبلیغات, مشاور بازاریابی و تبلیغات, مشاوره فروش, تجزیه و تحلیل بازار, مشاور برندینگ, شرکت تبلیغاتی, شرکت مشاور تبلیغات, تبلیغات رایگان, تبلیغات اینترنتی