تبلیغات رقبا

 یکی از مهمترین محدودیت های قدرت تبلیغ کنندگان برای تأثیرگذاری بر ما، فعالیت های رقیبان آنان است. تبلیغات رقبا غالباً به شکلی جدی تلاش های یک تبلیغ کننده منفرد را کم اثر می کند.

 

 

اگر میدولیا تنها تبلیغ کننده موجود در طبقه کره نباتی بود، قدرت تبلیغاتی و سهم بازارش، بدون شک بسیار بیش از آن چیزی می شد که اکنون هست. برای هر تبلیغ کننده، حداقل یک و معمولاً چند تبلیغ کننده دیگر از همان طبقه از محصول وجود دارد. این امر به ایجاد مقادیر زیادی «نوفه» و آشفتگی تبلیغاتی می انجامد.

«نوفه» حاصل از ادعاهای در حال رقابت، غالباً منجر به خنثی سازی و یا حداقل تضعیف شدید تأثیر هر مبارزه تبلیغاتی دیگر می شود. هم چنین هر شرکتی باید مبالغ هنگفتی صرف تبلیغات کند تا در یک سطح معین و با فراوانی مکفی بتواند صدای خود را بر فراز «نوفه» های در حال رقابت به گوش برساند. این نیز به نوبه خود محدودیت هایی را تحمیل می کند. مشاوران بازاریابی و تبلیغات ایده برتر پاسارگاد ضمن بررسی و تحلیل رقبا در حوزه تبلیغات اعم از تبلیغات آنلاین و تبلیغات آفلاین آمادگی مشاوره و اجریا امور مربوطه را دارد.