بهره وری سازمانی

مشاوران سیستم مدیریت ایده برتر پاسارگاد در کنار مدیران سازمان ها و همراه آنها سعی بر آن دارد معنا و مفهوم اساسی بهره وری را در کل سازمان طراحی، ایجاد، نگهداری و بهبود دهند تا بهره وری سازمانی افزایش یابد. مفاهیمی که در کل یک فرآیند کسب و کار به دلیل حجم بالای مشغله های ذهنی اکثرا به دست فراموشی سپرده خواهد شد.

 

مشاوران ما می خواهند با نهادینه نمودن این طرز فکر در تمامی کارکنان سازمان (از مدیران رده بالایی، مدیران میانی و کارکنان پایین دست) سازمان ها را در رسیدن به ارزش افزوده که همانا افزایش رضایت و وفاداری مشتریان می باشد، راهنمایی نمایند. بهره وری از مهمترین عامل پیشرفت سازمان ها بوده و در ارتقاء سطح کیفی سازمان ها موثر می باشد.

 

 ارتقاء بهره وری سازمانی حاصل تلاش برای رسیدن به دو موضوع مهم می باشد:

1- اثر بخشی: انجام درست کار به منظور دستیابی به اهداف سازمان می باشد که رابطه نزدیکی به با کیفیت دارد:

1-1 شناسایی و تعیین اهداف 2-1 تعیین جایگاه اهداف 3-1 حل خلاقانه مسائل فرآیندها 4-1 اجرای ایده های نوین 5-1 اجرای پیشنهادات بهبود

 

2- کارایی: انجام درست کار در یک فرآیند کاری از طریق استفاده نمودن از منابع به بهترین و مفیدترین حالت ممکن، کارایی رابطه نزدیکی با کنترل فرآیند ها و مصرف منابع دارد.

1-2 صرفه جویی در هزینه 2-2 صرفه جویی در زمان و منابع 3-2 حذف و ادغام فرآیند های زاید 4-2 ارائه پیشنهادات راهبردی 5-2 ارائه ایده های جدید

 

بهره وری سازمانی

 

عوامل موثر در بهره وری:

1- عوامل خارجی:

1-1 دولت ها و زیر ساخت ها:

– ساز و کارهای نهادی – سیاست ها و راهبردها – زیر ساخت ها – موسسه های عمومی

2-1 تغیرات ساختاری:

– اجتماعی – اقتصادی – جمعیتی

  2- عوامل منابع طبیعی:

– زمین – نیروی انسانی – مواد اولیه – انرژی

3- عوامل داخلی:

      1-3 عوامل نرم:

– افراد – سازمانها و سیستم ها – روش های کاری – شیوه های مدیریتی

  2-3 عوامل سخت:

– محصول – تحیهرات و ماشین آلات – فن آوری – مواد و انرژی

بهره وری سازمانی, ارتقاء بهره وری, ارتقای بهره وری, بهره وری در سازمان, کارایی, بهره وری, بهره وری و فروش, بازاریابی و فروش, ایزو 9001, استاندارد مدیریت, استاندارد ایزو, مشاوره افزایش بهره وری, افزایش بهره وری, بهره وری چیست, اصول افزایش بهره وری, نحوه افزایش بهره وری