برگزاری فراهم ایی و کنفرانس

برگزاری کنفرانس و نیز نشست ها و اجتماعاتی كه به منظور شور و بحث در یك زمینه خاص تشكیل می گردد و در آن افراد نقطه نظرات خود را درباره مسائل و مشكلات مهم از طریق:

  • سخنرانی
  • جلسات پرسش و پاسخ
  • میزگرد
  • گزارش موارد جالب ( Case Report)

مطرح می نمایند.

در برگزاری کنفرانس این نشست ها می تواند در طی یك روز یا به صورت جلسات دوره ای تشكیل گردد.

چنان چه این جلسات بصورت ادواری تشكیل شود به آن كنفرانس های دوره ای اطلاق می شود.

 

کنفرانس

 

ساختار اصلی این مجموعه شکل گرفته از بخش‌ها و کمیته‌ های زیر می‌ باشد:

برگزاری کنفرانس, مجری برگزاری کنفرانس, تیم برگزاری کنفرانس, روش برگزاری کنفرانس, تبلیغات کنفرانس, نحوه برگزاری کنفرانس, روش های برگزاری کنفرانس, کنفرانس, تیم اجرایی کنفرانس, اصول برگزاری کنفرانس, انواع کنفرانس, کنفرانس در ایران, برترین مجری برگزاری کنفرانس