برگزاری همایش و کنگره

گستردگی نیازهای امروز جامعه ی ما كه با توسعه ی عصرماشینی و تنوع مطالبات اجتماعی، رو به افزایش است، باعث می شود تا انسان در كسوت یك مدیر در سطح كلان و خرد، نیازمند ارتباط سازنده با ارگان های مختلف و نهادهای خدماتی گوناگون باشد تا بتواند از آنها در راستای توسعه استفاده نماید.

تنوع تخصص های مورد نیاز كه بعضاً به صورت پراكنده و متمایز از یكدیگر در بین عوامل مربوط، در سطح اجتماع، توزیع شده است، متضمن آن است كه شما با صرف هزینه های بالا و هماهنگی های بی شمار، و اتلاف فرصت هایی كه قطعاً می توانند باروری بیشتری را به دنبال داشته باشند، به رفع احتیاجات خود بپردازید.

بر این اساس، لزوم توسعه ی شركت های چندمنظوره كه بتوانند اغلب احتیاجات ضروری افراد جامعه را به صورت متمركز و با صرف هزینه و فرصت كمتر، پاسخ دهند، بسیار ضروری به نظر می رسد.
گروه ایده برتر پاسارگاد از جمله ی این شركت های چند منظوره است که به صورت کاملا حرفه و همگام با استانداردهای جهانی، به عنوان مجری برگزاری همایش و کنگره فعالیت گسترده ای در سراسر کشور داشته است.

 

virtual-conference1

 

ساختار اصلی این مجموعه شکل گرفته از بخش‌ها و کمیته‌ های زیر می‌ باشد:

 

 

برگزاری همایش, برگزاری همایش و کنگره, مشاوره برگزاری همایش, مشاوره برگزاری کنگره, مجری برگزاری همایش, بهترین مجری برگزاری همایش, مجری همایش خارجی, تیم اجرایی برگزاری همایش, برترین مجری همایش, همایش در ایران, تیم اجرایی همایش در ایران, برترین تیم اجرایی همایش ایران