برنامه ریزی تبلیغاتی

 

تبلیغات شبیه به مواد مخدر عمل می کند: هر چه بیشتر مصرف کنید کمتر به خاطر می آورید.

پس از ان که مخاطب، در معرض دو یا سه تبلیغ رقابت کننده قرار گرفت، حافظه نسبت به تبلیغ اولی، شروع به تضعیف شدن می کند. آنچه در مورد مواد مخدر صدق می کند، به نحو شگفت انگیزی در مورد حافظه مصرف کننده تبلیغات نیز صادق است، حداقل در مورد نام های تجاری رقیب در یک طبقه واحد از محصول.


پس از دوره ی یک هفته ای، هر چه تبلیغات رقیب بیشتری در یک طبقه واحد از محصول پخش شود، یک فرد معمولی کمتر می تواند هر یک از آن ها به خاطر آورد. اکثر مردم فکر می کنند که فراموشی، صرفاً محو شدن خاطرات به دلیل گذشت زمان است.

 

با این حال، اکنون به تحقیق ثابت شده است که فراموشی به دلیل گذشت زمان روی نمی دهد، بلکه دلیل اصلی آن یادگیری های بیشتری است که در آن زمان اتفاق می افتد. اگر زمان بگذرد و یاد گیری های ( رقابت کننده ) دیگری صورت نگیرد و یا میزان آن اندک باشد، میزان فراموشی، بسیار اندک خواهد بود.

 

 

 

از سوی دیگر، اگر بین دو یاد گیری فعالیت های زیادی صورت گیرد و یاد گیری های جدیدی روی دهد به ویژه از نوع یاد گیری های رقابت آمیز، این « آثار تداخلی » با آثار اخلال کننده به راستی زیاد می شود.

این تأثیرات یکی از دقیق تر این یافته های نحوه عمل حافظه انسانی است. همچنین، این یافته ها بیشترین میزان تکرار را در ردیابی مستمرا تبلیغات داراست. حافظه یا توانایی بازگشت دادن یک رویداد یا پیام، چنانچه فرد در معرض رویداد های مشابهی در یک دوره ی زمانی کوتاه قرار گیرد، می تواند به شدت تضعیف گردد. در حالی که این یافته ها در روانشناسی به وفور یافت می شود، در تبلیغات کمتر شناخته شده اند. کمتر کسانی از این یافته ها در برنامه ریزی جدول زمانی تبلیغات استفاده می کنند و تنها ممکن است زمانی به سراغ آن ها بروند که بخواهند دلایل « ناکامی » مبارزه تبلیغاتی خود را بررسی کنند.

 

مدل های حافظه و فراموشی

کاربرد تبلیغات

آیا یک شرکت می تواند با خود رقابت کن؟