برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی

تدوین برنامه استراتژیک منابع انسانی

استراتژی منابع انسانی، الگویی از تصمیماتی است که به سیاست‌ ها و رویه ‌های متعلق به منابع انسانی می‌پردازد. در واقع فرایند تدوین و اجرای استراتژی منابع انسانی به منظور مرتبط ساختن سیاست ‌ها و روش‌ های منابع انسانی با هدف ‌های استراتژیک سازمان است.

در سال های اخیر، منابع انسانی در سازمان ها جایگاه محوری پیدا كرده و عاملی استراتژیك برای اداره سازمان به شمار می رود. مشاوران شرکت ایده برتر پاسارگاد به منظور تدوین استراتژی های مطلوب منابع انسانی از روش های تجزیه و تحلیل SWOT و PEST استفاده می نمایند. لازم به ذکر است از مراحل مقدماتی تا ارایه استراتژی های منابع انسانی سازمان، از آزمون دلفی بهره گیری خواهد شد.

 

hr


دانش استراتژی منابع انسانی، اصولاً دانشی بسیار نوین است كه همگام با طرح مدیریت استراتژیک منابع انسانی در اواخر دهه 70 میلادی، به آن توجه شده است. برنامه‌ ریزی استراتژیک منابع انسانی، بویژه دردهه گذشته، كاربرد بسیاری در كشورهای پیشرفته داشته است، به‌گونه‌ای كه بر اساس تحقیقات انجام شده، افزون بر نیمی از فعالیت ‌های این كشورها، با به‌كارگیری نتایج حاصل از تدوین استراتژی منابع انسانی، به قابلیت‌های نوینی در مدیریت استراتژیك منابع انسانی خود دست یافته‌اند.

 

مشاوران سیستم های کیفیت ایده برتر پاسارگاد 

پیاده سازی سیستم مدیریت منابع انسانی (HR (Human Resource Management از طریق مراحل ذیل آغاز خواهد نمود. سیستمی که وظایف کلی آن عبارتند از: جذب، توسعه ایجاد انگیزش و نگهداشت نیروی انسانی می باشد.

 

اما این وظایف را می توان به حوزه های فعالیت زیر دسته بندی کرد:

1- سازماندهی
2- جذب منابع انسانی
3- توسعه و منابع انسانی
4- مدیریت پاداش
5- روابط کارکنان
6- بهداشت، ایمنی و رفاه
7- امور اداری استخدام و کارکنان

 

سیستم مدیریت منابع انسانی در اغلب شرکت ها و سازمان های کشورمان از اهمیت زیادی برخوردار نیست. دلایل فراوانی از اهمیت این سیستم می کاهد.

مهمترین علت عدم استقبال از سیستم مدیریت منابع انسانی این است که هیچ یک از منابع مطالعه شده در این زمینه، مجموعه فعالیت هاای مدیریت منابع انسانی را در قالب سیستمی از فرایندهای مرتبط و به هم پیوسته ترسیم و تشریح نکرده اند.
یکی دیگر از دلایل این واقعیت این است که فعالیت های مدیریت منابع انسانی به قدری متفاوت، متنوع و دارای مبانی مختلف هستند که تجمع تمام آنها در قالب یک سیستم امکان ناپذیر است.

 

%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c

 

همانند تقسیم بندی رویکردهای سخت و نرم به مدیریت منابع انسانی، فعالیت های آن را هم می توان در دو دسته سخت و نرم گنجاند. به عنوان مثال مبحث انگیزش کارکنان یک فعالیت کاملاً نرم است در حالی که فعالیت حقوق و دستمزد یک فعالیت کاملاً سخت است. البته این دسته بندی فرضی است چرا که میزان سختی یا نرمی دارای طیفی خواهد بود. به هر حال، علیرغم نبود چنین تصویر سیستماتیک از فعالیت های سخت مدیریت منابع انسانی، مشاوران مشاوران سیستم های کیفیت ایده برتر پاسارگاد توانسته اند سیستمی برای آن طراحی کنند که شامل فعالیتهای رویه پذیر باشد.

جهت بهره مندی از خدمات ما لطفاً فرم ذیل را تکمیل فرمایید؛

لطفا صبر کنید

تدوین برنامه استراتژیک منابع انسانی, منابع انسانی, برنامه ریزی منابع انسانی, برنامه ریزی استراتژیک, رفتار سازمانی, جذب نیرو, مدیریت hr, تدوین برنامه hr, برنامه استراتژیک hr, برنامه ریزی hr, مشاوره برنامه ریزی منابع انسانی, تیم برنامه ریزی منابع انسانی, مشاوره برنامه ریزی hr, تیم پیاده سازی hr, مدیریت hr