برتری یابندگی تبلیغات 

 

ما غالباٌ درباره افراد یا چیزهایی که برایمان مهم اند، بیش از چیز ها یا افرادی که برایمان مهم نیستند، فکر می کنیم. اصطلاح روان شناختی برای این نوع ارجحیت در طرز اندیشیدن ما، برتری یابندگی نام دارد.
تبلیغ کنندگان مایلند ما فکر کنیم نام تجاریشان «مهم ترند»، ولی آنان آرزو دارند که اغلب اوقات این گونه باشد. به عبارت دیگر، آنان می خواهند که نام تجاریشان برای ما برتر از نام های دیگر باشد.

 


تعریف ایده برتر پاسارگاد، از برتری یابندگی تبلیغات چنین است: «احتمال آن که چیزی در هر لحظه معین در ضمیر آگاه حاضر باشد». یکی از راه هایی که تبلیغ کنندگان می توانند این احتمال را افزایش دهند، تکرار است. تکرار یک آگهی به ویژه از نوع آهنگین، می تواند تأثیر مشابهی داشته باشد. از طریق تکرار تبلیغ، برتری یابندگی نام تجاری مورد نظر یا ستاره آگهی  در ذهن ها افزایش می یابد.

راه دیگر تأثیرگذاری تبلیغ بر آنچه درباره آن می اندیشیم و یا به آن توجه داریم، «اشارتگری» است. برای تبیین این موضوع، اجازه دهید یک سؤالی بکنیم: هنگامی که فردی از شما می پرسد « کدام بانک؟ » اولین چیزی که به آن می اندیشید، چیست؟ 
چنین کلمات و اظهاراتی هر روزه در مکالمات به طور معمول به کار می روند. زمانی که یک نام تجاری، از طریق تکرار به آن ها پیوند زده شود، تبدیل به اشارتگر هایی می شوند که به افزایش میزان برتری یافتگی آن نام تجاری کمک می کند. 
 

 

 

 

برتری تبلیغات, شرکت تبلیغاتی, تبلیغات اینترنتی, بهترین تبلیغ, انواع تبلیغات, تبلیغات بنری, مراحل برندینگ, برندینگ, تعریف برندینگ, آموزش برندینگ, مشاوره برندینگ, شرکت مشاوره بازاریابی و تبلیغات, مشاور بازاریابی, مشاور برند