اهمیت ایزو 9000

چرا ISO 9000 – Quality management مهم است؟

 

در واقع اهمیت ایزو 9000 همراستا با اهمیت دادن به کیفیت است. در بازار رقایتی که امروزه برای همه سازمان ها و شرکت هایی که فعالیت های تولید و یا خدماتی دارند وجود دارد.در این بازار سراسر رقابت، شرکت هایی سهمی از بازار را در اختیار خواهند گرفت که موفق شوند بهترین محصولات و خدماتی موثر را ارائه دهند.

 

با پیاده سازی الزامات ISO 9000 سازمان ها می توانند به ریشه یابی و شناسایی مشکلات خود پرداخته و از آن طریق می توانند راه حل هایی مناسب جهت حذف عوامل مهم در پیدایش مشکلات اقدام نمایند که این اقدام با افزایش بهبود بازده سود تخمینی را حداکثر می نماید.

 

 

 

ایزو

 

با توجه به این که یک طیف گسترده ای از شرکت ها استانداردهای ISO 9000 پیاده سازی نموده اند، زنجیره تامین گسترده ای با صداقت ایجاد شده است.

هر شرکتی که به این زنجیره تامین متصل گردد می داند که در روند توسعه، تولید، و بازاریابی محصول و خدمات خود از سیستم قابل اعتمادی در سطح بین المللی استفاده می نماید که اثر بخشی آن در تمامی مراحل فعالیت های شرکت تجربه شده است.

استاندارد تمامی تمرکز خود را معطوف مشتریان می نماید تا از آن طریق بتواند کیفیت مورد درخواست مشتریان را به موقع در اختیارشان قراردهد.

 

 

ایزو 9000, اهمیت ایزو 9000, اهمیت iso 9000, اهمیت iso9000, استانداردهای ISO 9000, الزامات ISO 9000, پیاده سازی الزامات ISO 9000, ایزو, مشاوره ایزو, مشاوره پیاده سازی ایزو, مشاوره پیاده سازی ایزو 9000, مشاوره iso, مشاوره iso9000