انتخاب خط مشی تهاجمی خاص

چالشگران بازار از میان چندین خط مشی حمله می توانند انتخاب کنند:

 

 

خط مشی تخفیف قیمتی. چالشگر می تواند به فروش کالا هایی همانند و همردیف اما در سطح قیمت فروش پایین تر مبادرت کند. این خط مشی مورد نیاز خرده فروشان تخفیف دار توسط Best Buy  و Office Depot  است. برای این که خط مشی تخفیف قیمتی توفیقی همراه داشته باشد، وجود سه شرط لازم است. اول، این که چالشگر باید خریداران را قانع کند که کالا یا خدمتی که او ارائه می کند همانند کالا یا خدمت رهبر بازار است. دوم، خریداران باید نسبت به قیمت حساسیت داشته باشند و عوض کردن فروشنده برای آنان چندان دشوار نباشد. سوم، شرکت رهبر بازار علی رغم حمله رقیب نباید درصدد کاهش قیمت فروش خود بر آید. 
خط مشی کالای ارزان تر. چالشگر می تواند کالایی با کیفیت متوسط یا پایین تر از حد متوسط عرضه کند که قیمت فروش آن بسیار پایین باشد. این خط مشی وقتی مؤفق است که خریدارانی که فقط به قیمت فکر می کنند از شمار کافی برخوردار باشند. شرکت هایی که به این خط مشی روی می آورند به نوبه خود مورد هجوم شرکت های دیگر با " کالای ارزان تر " قرار می گیرند، شرکت هایی که قیمت های فروش آن ها باز هم پایین تر است. واکنش منطقی آنست که شرکت های مورد حمله، در طول زمان نسبت به ارتقای کیفی کالا های خود اقدام کنند.
خط مشی کالا های حیثیت آور. چالشگر بازار می تواند کالای با کیفیتی به بازار عرضه کند و برای آن قیمتی بالاتر از قیمت فروش رهبر مطالبه کند. با همین خط مشی بود که مرسدس در ایالات متحده آمریکا گوی سبقت را از کادیلاک ربود. در واقع مرسدس فقط اتومبیل با کیفیت تر و قیمتی بالاتر در این بازار عرضه کرد. برخی از شرکت های عرضه کننده کالا های حیثیت آور بعداً برای استفاده از محبوبیت خود عرضه کالا های ارزان قیمت تر را هم آغاز می کنند.
خط مشی تکثیر کالا. چالشگر بازار با تنوع بخشیدن به محصولات خود هم می تواند به شرکت رهبر بازار حمله کند. در این صورت او دامنه انتخاب خریداران را تنوع بخشیده است.
خط مشی نوآوری کالا. چالشگر می تواند برای حمله علیه جایگاه شرکت رهبر بازار خط مشی ابداع و نوآوری در حیطه کالا را دنبال کند. گاه تحت تأثیر خط مشی های نوآورانه چالشگر بازار، مزایای زیادی نصیب مردم می شود.
خط مشی بهبود خدمات. چالشگر می تواند تلاش کند خدمات بهتر یا جدید تری نسبت به شرکت رهبر بازار به مشتریان ارائه کند. 
خط مشی پوشش توزیع ابداعی. یک چالشگر ممکن است به شبکه توزیع جدیدی دست یافته یا چندین شبکه ای را ایجاد کند. 
خط مشی کاهش هزینه تولید. چالشگر ممکن است با اتخاذ رویه های خرید بهتر، کارگران ارزان تر، و یا استفاده از ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته تر و جدید تر، نسبت به رقبا خط مشی قیمت تمام شده پایین تر را دنبال کند. چالشگر با توسل به قیمت تمام شده کمتر می تواند از قیمت فروش پایین تر برای کسب سهم بالاتری از بازار بهره ببرد. این خط مشی برای ژاپنی ها در تهاجم به بازار های جهانی مؤفقیت زیادی همراه داشته است.
تبلیغات پیشبردی شدید. برخی از چالشگران با افزایش بودجه اختصاصی خود به فعالیت های پیشبردی تبلیغاتی، به رهبر حمله می کنند. در هر حال، افزایش بودجه تبلیغات پیشبردی همواره توجیه پذیر نیست، مگر آن که کالا یا پیام تبلیغاتی چالشگر برتری ملموسی را نسبت به رقیب به نمایش گذارد.
یک چالشگر به ندرت سهم بازار خود را فقط با تکیه بر یک خط مشی بهبود می بخشد، مؤفقیت چالشگر به قواعد و اصول چندی بستگی دارد که او برای بهبود جایگاه خود در طول زمان آن ها را با هم ترکیب می کند.