افزایش کیفیت محصولات و خدمات با پیاده سازی ایزو 9000

پیاده سازی ایزو 9000 

چگونه یک شرکت می تواند کیفیت محصولات یا خدماتی که به مشتریان ارائه می دهد را افزایش دهد؟ به عبارت دیگر آیا کیفیت محصولات و خدمات ارائه شده با افزایش می یابد؟

پاسخ پیاده سازی و طراحی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9000 می باشد. ISO 9000 یکی از گسترده ترین استاندارد است که در جهان به رسمیت شناخته شده است.

 

ISO 9000 استاندارد مدیریت کیفیت است که دستورالعمل های در نظر گرفته شده برای افزایش بهره وری کسب و کار و رضایت مشتری ارائه شده است را تدوین نموده است. با پیاده سازی ایزو 9000 گام های اصلی در جهت تحقق افزایش کیفیت برداشته می شود.

 

ایزو 9000

 

 

هدف از پیاده سازی  ISO 9000 این است که به جاسازی یک سیستم مدیریت کیفیت در یک سازمان به منظور:

  1. افزایش بهره وری
  2. کاهش هزینه های غیر ضروری
  3. حصول اطمینان از کیفیت فرآیندها و محصولات می باشد.

 

ایزو 9000, پیاده سازی ایزو 9000, پیاده سازی iso9000, پیاده سازی iso 9000, مشاوره پیاده سازی ایزو 9000, مشاوره پیاده سازی iso 9000, مشاوره استقرار ایزو 9000, مشاوره ایزو, افزایش بهره وری سازمانی, بهره وری سازمانی