ارزشیابی تبلیغات


در این زمینه، یک خرید کم ـ در گیرانه را در نظر بگیرید. این امر شبیه به وضعیت «توازن شاهین ترازو» است که در آن، هر نام تجاری دارای وزن یکسانی است.

اگر یک نام تجاری بر روی هریک از دو کفه ترازو قرار دهید، شاهین ترازو در حالت توازن قرار می گیرد. با این حال، تنها کافی است که یک پر کاه به یکی از کفه ها اضافه شود تا تعادل به نفع آن نام تجاری که پرکاه به آن اضافه شده است به هم بخورد. نام های تجاری که مصرف کنندگان انتخاب می کنند غالبا بسیار شبیه به یکدیگر اند.

تعادل خرید به نفع کدام یک از آن ها به هم خواهد خورد؟ هنگامی که در جستجوی تأثیرات تبلیغات هستیم باید به جای وزنه های سنگین، به دنبال یافتن پر کاه باشیم. خریدن اتومبیل یا وسایل منزل، رفتن به تعطیلات و دیگر اقدام پر بهاء، مسئله متفاوتی است. آن نمونه هایی از تصمیم گیری با درگیری زیاد هستند.

 

 

این سطوح بالای درگیری نقطه مقابل سطوح پایین درگیری در خریدن محصولاتی نظیر شامپو یا نوشابه یا کره نباتی است.  برای اکثر ما، خریدن این اقلام کوچک، مسئله مهمی نیست. وقت ما بیش از آن ارزش دارد که هرگاه بخواهیم چیزی را بخریم با خودمان کلنجار برویم که کدام نام تجاری را انتخاب کنیم.

واقعیت آن است که در بسیاری از طبقات محصولات دارای درگیری کم، نام های تجاری مختلف، بسیار شبیه به یکدیگر و در پاره ای اوقات تقریبا یکسانند. برای مصرف کننده چندان اهمیتی ندارد که کدام یک از این محصولات را بخرد. در چنین طبقه ای از محصولات با درگیری کم است که تأثیرات تبلیغ می تواند به بیشترین حد خود برسد، گرچه درون نگری در مورد آن ها نیز از جمله سخت ترین کار هاست.
 

 

 

 

 

ارزشیابی تبلیغات, ارزیابی تبلیغات, اثربخشی تبلیغات, مدل های ارزیابی اثربخشی تبلیغات, بررسی اثربخشی تبلیغات, تبلیغات کم هزینه, تبلیغات سایت, تبلیغات اینترنتی, بهترین روش تبلیغات, مشاور تبلیغات, مشاوره تبلیغات