اجرای استراتژی

اجرای استراتژی امروزه به موضوعی مهم در مدیریت تبدیل شده است. 

بقا و موفقیت سازمان‌ها در محیط پر رمز و راز و رقابتی دنیای معاصر که تغییر و تحول، سرعت، پیچیدگی و عدم اطمینان، خاصیت اصلی آن است نیازمند انتخاب و اجرای اثربخش و بهبود مستمر عملکرد است. نظرخواهی از مدیران ارشد اجرایی سازمان‌ها نشان داده است‌ که بزرگترین نگرانی آنها "اجرای استراتژی" است. بر خلاف تصور بسیاری از مدیران، دلیل موفقیت سازمان‌های برتر، داشتن اجرای خوب یک استراتژی است.

البته این جمله به آن معنا نیست که داشتن یک استراتژی موفق هیچ ارزشی ندارد، بلکه مقصود این است که یک استراتژی هر چه قدر هم که خوب تدوین شده باشد اگر اجرا نشود، با نداشتن آن استراتژی یا حتی بد بودن آن هیچ تفاوتی نخواهد کرد. موفقیت استراتژیک زمانی حاصل می شود که استراتژی صحیح به شکلی صحیح پیاده سازی شده باشد.

 

 

اجرای استراتژی به صورت یک فرآیند گام به گام:

مرحله 1) استراتژی را روی کاغذ ترسیم کنید:

یکی از بزرگترین چالش‌ها در اجرای استراتژی، فهم دقیق آن است. بدین منظور می توان استراتژی را به صورت یک تصویر در آورد که در آن عناصر مهم و نحوه‌ی ارتباط آنها با هم نشان داده می شود.


مرحله 2) استراتژی را امتیاز بندی کنید:

هر یک از عناصر موجود در استراتژی می بایست دارای یک "امتیاز عملکرد" باشند. 


مرحله 3) گزارشی از پیشرفت استراتژی تهیه کنید: 

همان‌طور که یک بودجه هر ماهه مورد بررسی قرار می‌گیرد تا از تداوم پرداخت‌های مالی اطمینان حاصل شود، استراتژی نیز می‌بایست به طور مرتب بررسی شود تا مشخص گردد آیا نتایج مورد نظر از یک استراتژی بدست می آید یا نه.


مرحله 4)تصمیم گیری کنید: 

با وجود گزارش‌گیری مستمر، رهبران باید تصمیمات استراتژیک بگیرند تا از انحراف استراتژی از مسیر اصلی جلوگیری کنند.


مرحله 5) پروژه های استراتژیك را شناسایی کنید:

 اولین گام در بهبود اجرای "استراتژی پروژه‌ای"، سازماندهی تمامی پروژه‌ها و بالاخص پروژه‌های استراتژیك می‌باشد.


مرحله 6) پروژه های استراتژیك را در یک راستا قرار دهید:

 در این مرحله می‌بایست پروژه‌ی پیشنهاد شده یا در حال انجام را با اهداف استراتژیک مقایسه کرده و مشخص کنید که آیا آنها در یک راستا قرار دارند یا نه؟ تنها پروژه‌هایی باید اجرایی شوند یا اجرای آنها ادامه یابد که تأثیر مستقیمی بر استراتژی دارند.


مرحله 7) پروژه ها را مدیریت کنید:

اگر سازمان قصد دارد یک استراتژی را به طور مؤثر اجرا نماید، می‌بایست توانایی خود در مدیریت پروژه را بهبود بخشد. برخی از پروژه ها از مدیریت ضعیف رنج می برند و برخی دیگر در زمان مقرر به اتمام نمی‌رسند. نظارت بر پیشرفت و عملکرد پروژه، از طریق اجرای پروژ‌ه‌ی شاخص‌های عملكردی و كارت امتیازی متوازن، به سازمان كمك‌های شایانی خواهد نمود.


مرحله 8) استراتژی را درک کنید:

اگر یک استراتژی یا عملکرد آن را خوب درک نکنید، در اجرای آن با مشکل موجه خواهید شد. رهبر باید استراتژی را بخوبی به پرسنل انتقال دهد و به آنها کمک کند تا فرآیند اجرا و دلایل انجام آن را به درستی درک کنند. 


مرحله 9) به عملکرد خوب پرسنل پاداش دهید:

 پرسنل می خواهند بدانند که در موفقیت سازمان نقش مؤثری دارند. یکی از مهمترین ابعاد در "فرآیند اجرای استراتژی" آن است که پرسنل احساس کنند وظایفشان در راستای اهداف استراتژیک سازمان قرار دارد.

 

 

 

استراتژی, استراتژی بازاریابی, استراتژی فروش, استراتژی فروش و بازاریابی, استراتژی crm, مدیریت ارتباط با مشتری, مشاوره برنامه ریزی استراتژیک, مشاوره استراتژیک, برترین برنامه استراتژی, برنامه ریزی استراتژیک