افزایش کیفیت محصولات و خدمات با پیاده سازی ایزو ۹۰۰۰

پیاده سازی ایزو ۹۰۰۰ 

چگونه یک شرکت می تواند کیفیت محصولات یا خدماتی که به مشتریان ارائه می دهد را افزایش دهد؟ به عبارت دیگر آیا کیفیت محصولات و خدمات ارائه شده با افزایش می یابد؟

پاسخ پیاده سازی و طراحی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9000 می باشد. ISO 9000 یکی از گسترده ترین استاندارد است که در جهان به رسمیت شناخته شده است.

 

ISO 9000 استاندارد مدیریت کیفیت است که دستورالعمل های در نظر گرفته شده برای افزایش بهره وری کسب و کار و رضایت مشتری ارائه شده است را تدوین نموده است. با پیاده سازی ایزو ۹۰۰۰ گام های اصلی در جهت تحقق افزایش کیفیت برداشته می شود.

 

ایزو 9000

 

 

هدف از پیاده سازی  ISO 9000 این است که به جاسازی یک سیستم مدیریت کیفیت در یک سازمان به منظور:

  1. افزایش بهره وری
  2. کاهش هزینه های غیر ضروری
  3. حصول اطمینان از کیفیت فرآیندها و محصولات می باشد.

 

ایزو ۹۰۰۰, پیاده سازی ایزو ۹۰۰۰, پیاده سازی iso9000, پیاده سازی iso 9000, مشاوره پیاده سازی ایزو ۹۰۰۰, مشاوره پیاده سازی iso 9000, مشاوره استقرار ایزو ۹۰۰۰, مشاوره ایزو, افزایش بهره وری سازمانی, بهره وری سازمانی